Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 101 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О70Орфографічний словник сучасної української мови : 70 000 слів / уклад. С. В. Музичук. - Донецьк : БАО, 2003. - 960 с.0Філологічні науки  У корзину
2О70Орфографічний словник української мови : близько 125 000 слів. - Київ : Довіра, 1999. - 989 с.*0Філологічні науки  У корзину
3О72Осецький, В. Л. Інвестування : навч. посіб. / В. Л. Осецький, П. П. Мазурок, О. П. Гузенко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 383 с.*2Економіка  У корзину
4О72Осадча, Ю. В. Японська его-проза Ватакуші-Шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст. — Київ : Наук. думка, 2013. — 302 с. : іл. — (Проект ”Наукова книга” (молоді вчені)).^2Філологічні науки  У корзину
5О72Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. Кн. 1. - Київ ; Суми, 2015. - 429 с.0Психологія  У корзину
6О72Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія. Кн. 2. - Київ ; Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. - 540 с.1Психологія  У корзину
7О75Основи міжнародних фінансів : підручник / О. І. Рогач та ін. — 2-е вид., допов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 447 с. : іл., табл. 1Економіка  У корзину
8О75Оссовская, М. Рыцарь и буржуа : исслед. по истории морали : пер. с пол. - Москва : Прогресс, 1987. - 528 с. 1Філософські науки  У корзину
9О75Основи здоров’я і фізична культура : підручник для 4 кл. - Київ : Просвіта, 2004. - 176 с. : іл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
10О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с. 20Психологія  У корзину
1234567891011