Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 94 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи міжнародних фінансів : підручник / О. І. Рогач та ін. — 2-е вид., допов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 447 с. : іл., табл. 1Економіка  У корзину
2О75Оссовская, М. Рыцарь и буржуа : исслед. по истории морали : пер. с пол. - Москва : Прогресс, 1987. - 528 с. 1Філософські науки  У корзину
3О75Основи здоров’я і фізична культура : підручник для 4 кл. - Київ : Просвіта, 2004. - 176 с. : іл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с. 22Психологія  У корзину
5О75Основы здоровья и физическая культура : учебник для 4 кл. общеобразоват. учеб. заведений / авт.: В. Г. Арефьев, В. М. Ермолова, А. Б. Качеров и др. - Киев : Просвіта, 2004. - 176 с. : ил.30Культура. Наука. Освіта  У корзину
6О75Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посіб. / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 154 с.0Природничі науки  У корзину
7О75Основы лечебного питания беременных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Здоровья, 1989. - 144 с. 0Медицина  У корзину
8О75Основи практичної психології : підруч. для студ. вищ. Навч. закл. – Київ : Либідь, 1999. – 533 с.1Психологія  У корзину
9О75Осповат, Л. С. Гарсиа Лорка. - Москва : Мол. гвардия, 1965. - 430 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 16 (410)).0Філологічні науки  У корзину
10О75Основи етнодержавознавства : підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с.0Держава і право  У корзину
12345678910