Знайти документ

Кількість назв:4227

 
Знайдено 109 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О58Онищук, М. І. Основи військового перекладу. Польська мова : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 351 с.1Філологічні науки  У корзину
2О58Оніщенко, О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики. — Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008. — 229 с.2Філософські науки  У корзину
3О58Онищенко, Є. І. Воскресіння академії : Спогади про відродження Києво-Могил. акад. та його учасників. — Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2004. — 93, [1] с. : іл., табл. — (Віхи історії відродження Києво-Могилянської академії).^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4О60Оптика металевих структур / Л. В. Поперенко, Ю. В. Кудрявцев, В. С. Стащук, Янг Пак Лі ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 527 с. : іл., табл.0Природничі науки  У корзину
5О61Опір матеріалів : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Шайко-Шайковський О. Г., Антіпова І. А., Крамар В. М., Богорош О. Т. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. — 239 с. : іл., табл. ^1Техніка  У корзину
6О61Оподаткування суб’єктів підприємництва : презентаційний курс : навч. посіб. / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна ; М-во освіти і науки України,Держ. ВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” Центр магістерської підготовки. — Київ : КНЕУ, 2014. — 365 с. : іл., табл. ^1Економіка  У корзину
7О61Опільський, Юліян. Твори. В 4 т. Т. 2. [Золотий Лев ; Сумерк] - Львів : Каменяр, 1994. - 352 с.1Художня література  У корзину
8О62Опудало : укр. прозова сатира, гумор, іронія 80-90-х рр. ХХ ст. - Київ : Генеза, 1997. - 384 с.0Художня література  У корзину
9О63Орач, Є. М. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. - Київ : Атіка, 2005. - 560 с.1Держава і право  У корзину
10О64Організаційна поведінка : [підручник]. — Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. — 726 с. : іл. 0Економіка  У корзину
1234567891011