Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 160 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н35Національні варіанти літературної компаративістики / [Д. Наливайко та ін.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Стилос, 2009. — 749 с. ^1Філологічні науки  У корзину
2Н35Національне примирення чи конфронтація? : зб. док. / упоряд. О. М. Веселова. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 1999. - 542 с.1Історія  У корзину
3Н35Нахманович, В. Феномен ”Свободи” : виборці радикал. націоналістів у дзеркалі соціології / Київ. міжнар. ін-т соціології, Асоц. єврейських орг. і общин (Ваад) України. — Київ : КМІС, 2016. — 223 с. : табл.0Суспільні науки в цілому  У корзину
4Н35Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : Історія. Сьогодення. Перспективи : 1834-2004. — Київ : Навч. кн., 2005. — 255 с. : іл. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Н35Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щокв. наук. журн. — Київ : Міленіум, 2013–. 2017: № 2.^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н35Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щокв. наук. журн. — Київ : Міленіум, 2013–. 2017: № 1.^3Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н35Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : щокварт. наук. журн. — Ірпінь : Нац. ун-т держ. податкової служби України, 1997-. 2015: № 1 (68).1Економіка  У корзину
8Н35Національне питання в Україні ХХ - початку ХХІ ст.: історичні нариси. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 592 с.0Політика  У корзину
9Н37Наш Лукаш. У 2 кн. Кн. 2 / упоряд. Л. Череватенко. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2011. - 639 с.3Філологічні науки  У корзину
10Н37Наш Дімаров : статті ; Інтерв’ю ; Спогади ; Листи ; Присвяти. - 2-е вид., випр. - Київ : Фенікс, 2016. - 328 с. : іл.9Художня література  У корзину
12345678910111213141516