Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 169 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н34Науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру" : станом на 18 квіт. 2011 р. / за заг. ред. Стеценка С. Г., Руснака Ю. І. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2011. - 360 с.0Держава і право  У корзину
2Н34Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2 ч. Ч. 2. Социогуманитарные науки. - Киев : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 142 с. 5Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Н34Науковці України XX–XXI століть : метабібліографія / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; [уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. — Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. — 475, [1] с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Н35Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / [авт.-упоряд.: В. Рожок ; редкол.: В. Рожок (голова) та ін.]. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 539, [2] с. : іл., табл. ᵖᵠ1Мистецтво  У корзину
5Н35Національна культура: єдність у різноманітності : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2012. — 351 с. : табл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н35Національні процеси в Україні : історія і сучасність : док. і матеріали : довідник. У 2 ч. Ч. 1. - Київ : Вища шк., 1997. - 704 с.1Історія  У корзину
7Н35Національний культурний центр України — Шевченків дім у Москві / Володимир Мельниченко, Ассоль Овсянникова-Мелентьєва, Олена Марченко, Юрій Безкровний. — Москва : Домаш. б-ка, 2014. — 583 с., [24] арк. іл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н35VІІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національно-культурний простір України ХХІ ст.: стан і перспективи» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2-3 черв. 2010 р. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 508 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н35Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні : місто Київ / [В. І. Марочко та ін.; відп. ред. В. І. Марочко]. — Київ : Фенікс, 2008. — 583 с. : іл., табл. 0Історія  У корзину
10Н35Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Хмельниц. обл. / [редкол.: Осадча Г. Г. (відп. ред.) та ін.]. — Хмельницький : Укр. ін-т нац. пам’яті : Хмельниц. облдержадмін., 2008- Кн. 2, 2008. — 1175 с. : іл.0Історія  У корзину
1234567891011121314151617