Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 163 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н34Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. У 2 т. Т. 2. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2011. - 1056 с.0Держава і право  У корзину
2Н34Находкін, М. Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посіб. / М. Г. Находкін, П. В. Мельник, А. О. Голобородько. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. - 350 с.1Техніка  У корзину
3Н34Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / за ред. Г. І. Балюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.0Держава і право  У корзину
4Н34Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття. Кн. 1. Пріоритет інтелекту. — Київ : Навч. кн., 2004. — 636 с. : табл. *2Політика  У корзину
5Н34Науково-практичний коментар господарського кодексу України / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 713 с.0Держава і право  У корзину
6Н34Науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру" : станом на 18 квіт. 2011 р. / за заг. ред. Стеценка С. Г., Руснака Ю. І. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2011. - 360 с.0Держава і право  У корзину
7Н34Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2 ч. Ч. 2. Социогуманитарные науки. - Киев : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 142 с. 5Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н34Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Укр. асоц. викладачів рос. мови та літ., Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, І. В. Жогіної]. — Київ : НАУ, 2016. — 87 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н34Науковці України XX–XXI століть : метабібліографія / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; [уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. — Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. — 475, [1] с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Н35Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / [авт.-упоряд.: В. Рожок ; редкол.: В. Рожок (голова) та ін.]. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 539, [2] с. : іл., табл. ᵖᵠ1Мистецтво  У корзину
1234567891011121314151617