Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 155 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н34Находкін, М. Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посіб. / М. Г. Находкін, П. В. Мельник, А. О. Голобородько. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. - 350 с.0Техніка  У корзину
2Н34Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / за ред. Г. І. Балюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.*0Держава і право  У корзину
3Н34Науково-практичний коментар господарського кодексу України / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 713 с.0Держава і право  У корзину
4Н34Науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру" : станом на 18 квіт. 2011 р. / за заг. ред. Стеценка С. Г., Руснака Ю. І. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2011. - 360 с.0Держава і право  У корзину
5Н34Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2 ч. Ч. 2. Социогуманитарные науки. - Киев : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 142 с. 5Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н34Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Укр. асоц. викладачів рос. мови та літ., Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, І. В. Жогіної]. — Київ : НАУ, 2016. — 87 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н34Науковці України XX–XXI століть : метабібліографія / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; [уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. — Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. — 475, [1] с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н35Національна культура: єдність у різноманітності : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2012. — 351 с. : табл.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н35Національні процеси в Україні : історія і сучасність : док. і матеріали : довідник. У 2 ч. Ч. 1. - Київ : Вища шк., 1997. - 704 с.1Історія  У корзину
10Н35Національний культурний центр України — Шевченків дім у Москві / Володимир Мельниченко, Ассоль Овсянникова-Мелентьєва, Олена Марченко, Юрій Безкровний. — Москва : Домаш. б-ка, 2014. — 583 с., [24] арк. іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516