Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 134 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н34Наука і оборона : щокв. наук.-теорет. та наук.-практ. журн. / М-во оборони України. — Київ, 1997-. 2015: № 1.1Журнали  У корзину
2Н34Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря" / за ред. Г. І. Балюк. - Київ : Юрінком Інтер, 2011. - 328 с.1Держава і право  У корзину
3Н34Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 41. - Київ, 2015. - 623 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Н34Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації". - Київ, 2012. - 336 с.1Держава і право  У корзину
5Н34Науково-практичний коментар сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. - Київ ; Одеса : Юрінком Інтер, 2008. - 504 с.2Держава і право  У корзину
6Н34Находкін, М. Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посіб. / М. Г. Находкін, П. В. Мельник, А. О. Голобородько. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. - 350 с.0Техніка  У корзину
7Н34Науково-практичний коментар господарського кодексу України / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 713 с.1Держава і право  У корзину
8Н34Науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру" : станом на 18 квіт. 2011 р. / за заг. ред. Стеценка С. Г., Руснака Ю. І. - Київ : Вид. дім "Професіонал", 2011. - 360 с.0Держава і право  У корзину
9Н34Научные разработки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2 ч. Ч. 2. Социогуманитарные науки. - Киев : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 142 с. 5Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Н34Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Укр. асоц. викладачів рос. мови та літ., Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, І. В. Жогіної]. — Київ : НАУ, 2016. — 87 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314