Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 163 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н28Нариси з історії Університету Святого Володимира. - Київ : Київ. ун-т, 2009. - 224 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Н28Нариси української популярної культури / [Гриценко О., Стріха М., Солодовник В. та ін.]; За ред. О.Гриценка; Укр. центр культур. досліджень. Ін-т культур. політики. — Київ, 1998. — 760 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Н28Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. У 2 кн. Кн. 2 / Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. – 656 с. іл.1Мистецтво  У корзину
4Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29 жовт. 2009 р. - Київ : ДАКККіМ, 2009. - 272 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Н30Нарубина, Є. Найдовша колискова, або Зелений кіт / [худож. Т. Ніколаєнко]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 40 с. : іл.*29Художня література  У корзину
6Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство : зб. наук. пр. - Київ : НАКККіМ, 2013. - 336 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського” з проведенням круглого столу : 21-22 жовт. 2010 р. — Київ : Сталь, 2010. — 500 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського” з проведенням круглого столу : [Київ], 23–24 жовт. 2012 р. — Київ : НАКККіМ, 2012. — 311 с. : іл., ноти.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н30Народна творчість та етнографія : журнал / засн.: АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнографії. — Київ : Наук. думка, 1957-. 2010: № 1, № 3, № 4, № 6.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Н30Народна творчість та етнологія : журнал / засн.: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів. — К., 2011-. 2011: № 1, №4, № 6.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617