Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 160 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н28Нарисна геометрія : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / В.Є.Михайленко, М.Ф.Євстіфеєв, С.М.Ковальов та ін. ; За ред. В.Є.Михайленка. — 2-е вид., перероб. — Київ : Вища шк., 2004. — 302, [1] с. : іл., табл.^2Природничі науки  У корзину
2Н28Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [Різун В. В., Тимошик М. С., Конверський А. Є. та ін.]. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 438 с. : іл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Н28Нариси з історії Університету Святого Володимира. - Київ : Київ. ун-т, 2009. - 224 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Н28Нариси української популярної культури / [Гриценко О., Стріха М., Солодовник В. та ін.]; За ред. О.Гриценка; Укр. центр культ. досліджень. Ін-т культ. політики. — Київ, 1998. — 760 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Н28Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. У 2 кн. Кн. 2 / Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. – 656 с. іл. ^1Мистецтво  У корзину
6Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29 жовт. 2009 р. - Київ : ДАКККіМ, 2009. - 272 с.^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н30Нарубина, Є. Найдовша колискова, або Зелений кіт / [худож. Т. Ніколаєнко]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 40 с. : іл.^40Художня література  У корзину
8Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство : зб. наук. пр. - Київ : НАКККіМ, 2013. - 336 с.^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського” з проведенням круглого столу : 21-22 жовт. 2010 р. — Київ : Сталь, 2010. — 500 с.^5Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського” з проведенням круглого столу : [Київ], 23–24 жовт. 2012 р. — Київ : НАКККіМ, 2012. — 311 с. : іл., ноти.^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516