Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 163 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н23Наливайко, Д. С. Козацька християнська республіка : (Запорозька Січ у західноєвроп. літ. пам’ятках). – Київ : Дніпро, 1992. – 495 с.0Історія  У корзину
2Н24Наместников, А. Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Пищ. пром-сть, 1967. - 231 с. 1Техніка  У корзину
3Н25Нанофотокатализ / А. И. Крюков, А. Л. Строюк, С. Я. Кучмий, В. Д. Походенко. — Киев : Академпериодика, 2013. — 616 с. : ил., табл.0Природничі науки  У корзину
4Н27Напрестольні Євангелії XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [упоряд. Л.Юріна]. — Київ : КВІЦ, 2005. — 195 с. : іл. — (Пам’ятки культури).*100Історія  У корзину
5Н28Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття / [Веселовська Г.І. та ін. ; редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.] ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 1051, [2] с. : іл., ноти.1Мистецтво  У корзину
6Н28Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. ст. / за заг. ред. М. І. Яковлєва ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Київ : Фенікс, 2012. — 254, [1] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
7Н28Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва ; [Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. ; ред.-упоряд. І.Зубавіна]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 862 с. : іл.10Мистецтво  У корзину
8Н28Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. У 2 кн. Кн. 1 / Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. – 543 с. іл.10Мистецтво  У корзину
9Н28Нарисна геометрія : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / В.Є.Михайленко, М.Ф.Євстіфеєв, С.М.Ковальов та ін. ; За ред. В.Є.Михайленка. — 2-е вид., перероб. — Київ : Вища шк., 2004. — 302, [1] с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
10Н28Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [Різун В. В., Тимошик М. С., Конверський А. Є. та ін.]. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 438 с. : іл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617