Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 134 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н25Нанофотокатализ / А. И. Крюков, А. Л. Строюк, С. Я. Кучмий, В. Д. Походенко. — Киев : Академпериодика, 2013. — 616 с. : ил., табл.۩ ᴹᴷᴼ1Природничі науки  У корзину
2Н28Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [Різун В. В., Тимошик М. С., Конверський А. Є. та ін.]. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 438 с. : іл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Н28Нариси з історії Університету Святого Володимира. - Київ : Київ. ун-т, 2009. - 224 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Н28Нариси української популярної культури / [Гриценко О., Стріха М., Солодовник В. та ін.]; За ред. О.Гриценка; Укр. центр культ. досліджень. Ін-т культ. політики. — Київ, 1998. — 760 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29 жовт. 2009 р. - Київ : ДАКККіМ, 2009. - 272 с.*d*3Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського” з проведенням круглого столу : [Київ], 23–24 жовт. 2012 р. — Київ : НАКККіМ, 2012. — 311 с. : іл., ноти.*d*1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н30Народна творчість та етнографія : журнал / засн.: АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнографії. — Київ : Наук. думка, 1957-. 2010: № 1, № 3, № 4, № 6.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н30Народна творчість та етнологія : журнал / засн.: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів. — К., 2011-. 2011: № 1, №4, № 6.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н30Народна творчість та етнологія : журнал / засн.: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів. — К., 2011-. 2012: № 1, № 3, № 4, № 6.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Н30Нарубина, Є. Я : повість. - Київ : Фенікс, 2016. - 400 с.0Художня література  У корзину
1234567891011121314