Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 163 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н59Нечуй-Левицький, І. С. Хмари : повість / передм. В. Шевчука. - Київ : Веселка, 1993. - 375 с. - (Шкільна бібліотека).0Художня література  У корзину
2Н59Нечаев, А. П. Органическая химия : учебник для вузов / А. П. Нечаев, Т. В. Еременко. - Москва : Высш. шк., 1985. - 463 с.0Природничі науки  У корзину
3Н60Ніженець, А. М. Г. С. Сковорода : заповід. місця на Харківщині. - Харків : Прапор, 1969. - 63 с. 1Філологічні науки  У корзину
4Н61Низами. Хосров и Ширин : поэма : пер. с перс. - Москва : Гослитиздат, 1955. - 547 с. 0Художня література  У корзину
5Н62Никитин, И. С. Сочинения: Стихотворения. Поэмы. Письма. - Москва : Правда, 1984. - 526 с.0Художня література  У корзину
6Н62Нікітченко, М. С. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. С. Нікітченко, О. С. Шкільняк, С. С. Шкільняк. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 239 с.0Природничі науки  У корзину
7Н62Нікітченко, М. С. Теорія програмування в прикладах і задачах : навч. посіб. / М. С. Нікітченко, Т. В. Панченко, С. А. Поляков. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 191 с. : іл. 0Природничі науки  У корзину
8Н63Николаева, А. И. Особенности фортепианного стиля А. Н. Скрябина : на примере произведений малой формы. - Москва : Сов. композитор, 1983. - 104 с.1Мистецтво  У корзину
9Н63Ніколаєнко, Т. Ю. Основи спектроскопії біополімерів : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014127 с.0Природничі науки  У корзину
10Н67Німчук, В. Український ”Отче наш” : хрестоматія перекладів / Василь Німчук, Наталія Пуряєва ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ : Грані-Т, 2013. — 222, [1] с. ᵖᵠ25Релігія  У корзину
1234567891011121314151617