Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 160 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н55Несбьо, Ю. Леопард : роман : пер. з норвез. - Харків : Фоліо, 2015. - 767 с. - (Карта світу).0Художня література  У корзину
2Н56Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні, 1917-1941 рр. Ч. 1. 1917 р. – середина 20-х років / НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 1995. — 277 с. : іл. 1Релігія  У корзину
3Н56Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні 1917-1941 рр. Ч. 2. Кінець 20-х – 1941 рр. / НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 1995. — 215 с. : іл.1Релігія  У корзину
4Н56Нестьев, И. В. Прокофьев. - Москва : Музгиз, 1957. - 528 с. 1Мистецтво  У корзину
5Н56Нестайко, В. З. В Країні Сонячних Зайчиків : казки / В. З. Нестайко ; [худож. H. В. Ширяєва]. — Київ : Довіра, 1994. — 174, [2] с. : мал.*0Художня література  У корзину
6Н57Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія. У 8 кн. Кн. 3. Південний нафтогазоносний регіон. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 215 с. *1Природничі науки  У корзину
7Н59Нечерда, Б. А. Вибрані твори. - Одеса : Маяк, 2004. - 608 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету). 0Художня література  У корзину
8Н59Нечкина, М. В. Декабристы. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Наука, 1982. - 183 с.1Історія  У корзину
9Н59Нечуй-Левицький, І. С. Хмари : повість / передм. В. Шевчука. - Київ : Веселка, 1993. - 375 с. - (Шкільна бібліотека).0Художня література  У корзину
10Н59Нечаев, А. П. Органическая химия : учебник для вузов / А. П. Нечаев, Т. В. Еременко. - Москва : Высш. шк., 1985. - 463 с.0Природничі науки  У корзину
12345678910111213141516