Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 315 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М74Моклячук, М. П. Теорія вибору та прийняття рішень / М. П. Моклячук, Р. Є. Ямненко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 528 с.0Природничі науки  У корзину
2М74Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модул. курс : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / В. І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. — Вид. 2-е, переробл. й допов. — Київ : Центр учб. л-ри, 2006. — 591 с. : іл., табл.0Філологічні науки  У корзину
3М74Могилянські читання : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ, 1998-. 2005: 2004: Музейне збереження пам’яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. *100Історія  У корзину
4М74Моклячук, М. П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 399 с.1Природничі науки  У корзину
5М74Мова. Суспільство. Журналістика : зб. наук. пр. на пошану проф. А. І. Мамалиги та О. Д. Пономарева з нагоди ювілеїв / зп ред. В. В. Різуна. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 135 с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6М74Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб. для дистанц. навчання / H. Г. Мозгова, А. М. Мозговий ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2005. — 251 с. : іл., табл. 0Філософські науки  У корзину
7М74Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. - Вид 5-е, допов. і перероб. - Київ, 2009. - 656 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8М74Могилянські читання : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ, 1998-. 2011: 2010: Проблеми збереження та вивчення музейних пам’яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. *100Історія  У корзину
9М74Мовчан, П. Твори. В 3 т. Т. 1. Голос : поезії. - Київ : Просвіта, 1999. - 639 с.0Художня література  У корзину
10М74Мовчан, П. Твори. В 3 т. Т. 2. Межовий камінь : поезії. - Київ : Просвіта, 1999. - 536 с.0Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132