Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 312 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М74Могильницька, Г. А. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія) / [ред. М. Овдієнко]. - 3-є вид., випр. і допов. - Броварі : Укр. ідея, 2006. - 103 с. : портр.1195Художня література  У корзину
2М74Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. - Вид 3-є, допов. - Київ, 2001. - 608 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3М74Мозаїка слова : [впоряд. у алф. порядку вислови] / упоряд. З. Ромовська. - Київ : Прецедент, 2016. - 272 с.0Художня література  У корзину
4М74Мова, суспільство, журналістика : матеріали ХІV міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування й розвитку укр. мови (Київ, 18 квіт. 2008). - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 356 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5М74Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / за ред. В. В. Андрієвської. - Київ, 2013. - 139 с.0Психологія  У корзину
6М74Моклячук, М. П. Теорія вибору та прийняття рішень / М. П. Моклячук, Р. Є. Ямненко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 528 с.0Природничі науки  У корзину
7М74Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модул. курс : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / В. І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. — Вид. 2-е, переробл. й допов. — Київ : Центр учб. л-ри, 2006. — 591 с. : іл., табл.0Філологічні науки  У корзину
8М74Могилянські читання : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ, 1998-. 2005: 2004: Музейне збереження пам’яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. *100Історія  У корзину
9М74Моклячук, М. П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 399 с.1Природничі науки  У корзину
10М74Мова. Суспільство. Журналістика : зб. наук. пр. на пошану проф. А. І. Мамалиги та О. Д. Пономарева з нагоди ювілеїв / зп ред. В. В. Різуна. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 135 с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132