Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 266 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М75Молдован, В. В. Судоустрій України : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. Мельник. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : Алерта, 2011. - 284 с.0Держава і право  У корзину
2М75Молдован, В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - Київ : Юрінком Інтер, 1999. - 400 с.0Держава і право  У корзину
3М75Молдован, В. В. Судова риторика : практикум : навч. посіб. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - Київ : Алерта, 2006. - 200 с.*0Держава і право  У корзину
4М76Молчанов, Н. Н. Монтаньяры. - Москва : Мол. гвардия, 1989. - 560 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 11 (699)).1Історія  У корзину
5М76Молчанов, Н. Н. Жан Жорес. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Мол. гвардия, 1986. - 399 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 15 (472)).0Історія  У корзину
6М76Момент істини. Літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за наук. ред. акад. АПрН України Андрейцева В. І. - Київ, 2007. - 224 с.149Держава і право  У корзину
7М77Монченко, В. І. Карцинологія : навч. посіб. / В. І. Монченко, П. Г. Балан, В. М. Трохимець. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. - 527 с.0Природничі науки  У корзину
8М77Монополізм та конкуренція в Україні : норматив. база. - Київ : КНТ, 2003. - 283 с.1Економіка  У корзину
9М79Моргенштерн, И. Г. Занимательная библиография / И. Г. Моргенштерн, Б. Т. Уткин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Кн. палата, 1987. - 255 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
10М79Моренець, В. П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. : Україна і Польща. — Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. — 327 с. 0Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627