Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 291 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М69Михайлов, В. А. Базові терміни і поняття економічної геології : [навч. посіб. для геол. та гірн. спец. ВНЗ] / В. А. Михайлов, М. М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 527 с.^1Природничі науки  У корзину
2М69Михайленко, В. Є. Основи композиції : геометр. аспекти худож. формотворення : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304 с.^1Мистецтво  У корзину
3М69Михайленко, О. Р. Прокуратура України : підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.0Держава і право  У корзину
4М69Міхно, О. Г. Військова топографія : підручник / О. Г. Міхно, С. Г. Шмаль. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 384 с.0Природничі науки  У корзину
5М69Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. — Москва : РИПОЛ, 1995. — 396, [4] с. : ил. *1Релігія  У корзину
6М69Михайлов, А. А. Маяковский. - Москва : Мол. гвардия, 1988. - 559 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 4 (700)).1Філологічні науки  У корзину
7М69Михальченко, М. Україна доби межичасся : Блиск та убозтво куртизанів / М. Михальченко, З. Самчук. - Дрогобич : Відродження, 1998. - 286 с. *1Політика  У корзину
8М69Михалко, І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених / І. С. Михалко ; НАПрН України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. — Харків : Право, 2013. — 199 с.0Держава і право  У корзину
9М69Михайлюта, О. Помаранчевий репортаж. - Київ : Журналіст України, 2005. - 50 с.0Історія  У корзину
10М69Михальчук, В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі : заснування, розвиток, діяльність (1926-1998). - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1999. - 656 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930