Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 312 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М65Місцевий розвиток за участі громади. Т. 2. Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієтованим на громаду. — Суми : Унів. кн., 2014. — 367 с. : іл., табл.1Політика  У корзину
2М67Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром : роман. Т. 1 : пер. с англ. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1991. - 577 с.0Художня література  У корзину
3М67Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром : роман. Т. 2 : пер. с англ. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1991. - 576 с.0Художня література  У корзину
4М67Митропольський, О. Ю. Морська геологія : підручник / О. Ю. Митропольський, О. М. Іванік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2016. — 478 с. : кольор. іл., табл.1Природничі науки  У корзину
5М67Митропольський, Ю. О. Методи нелінійної механіки : спец. курс : навч. посіб. - Київ : Наук. думка, 2005. - 527 с.3Природничі науки  У корзину
6М68Мифологический словарь / глав. ред. Е. М. Мелетинский. - Москва : Сов. энцикл., 1991. - 736 с. 1Філологічні науки  У корзину
7М69Михальченко, М. І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т. 1 / М. Михальченко, В. Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. — 489 с. : табл. *2Політика  У корзину
8М69Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - Київ : Центр учбов. літ., 2008. - 158 с.0Природничі науки  У корзину
9М69Михайлов, В. А. Базові терміни і поняття економічної геології : [навч. посіб. для геол. та гірн. спец. ВНЗ] / В. А. Михайлов, М. М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 527 с.1Природничі науки  У корзину
10М69Михайленко, В. Є. Основи композиції : геометр. аспекти худож. формотворення : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304 с.1Мистецтво  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132