Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 315 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М65МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / НАМ України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Вип. 7. - Київ : ХІМДЖЕСТ, 2010. - 480 с. : іл.3Мистецтво  У корзину
2М65Мистецтво збагнути день : спогади про В. Здоровегу. — Київ : Експрес-Поліграф, 2013. — 319 с. : іл. — (Золоті імена української журналістики; вип.3).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3М66Митниці Слобожанщини : Зб. арх. док. і матеріалів, 1660-1870-1992-2000 / Держ. митна служба України, Сх. регіон. митниця ; [Упоряд.: Л.П.Добреля та ін. ; Ред. рада: П.В.Пашко та ін.]. — Харків : Каравела, 2000. — 495 с. : іл., табл., [16] арк. іл. — (Краю мій, Слобожанщино! - Митна справа на Слобожанщині).*1Історія  У корзину
4М67Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром : роман. Т. 1 : пер. с англ. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1991. - 577 с.0Художня література  У корзину
5М67Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром : роман. Т. 2 : пер. с англ. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1991. - 576 с.0Художня література  У корзину
6М67Митропольський, О. Ю. Морська геологія : підручник / О. Ю. Митропольський, О. М. Іванік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2016. — 478 с. : кольор. іл., табл.0Природничі науки  У корзину
7М67Митропольський, Ю. О. Методи нелінійної механіки : спец. курс : навч. посіб. - Київ : Наук. думка, 2005. - 527 с.2Природничі науки  У корзину
8М68Мифологический словарь / глав. ред. Е. М. Мелетинский. - Москва : Сов. энцикл., 1991. - 736 с. 1Філологічні науки  У корзину
9М69Михальченко, М. І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т. 1 / М. Михальченко, В. Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. — 489 с. : табл. *2Політика  У корзину
10М69Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - Київ : Центр учбов. літ., 2008. - 158 с.0Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132