Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 291 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М65Мистецтвознавчі записки / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 2001-. 2015: Вип. 27.^1Мистецтво  У корзину
2М65МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / НАМ України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Вип. 7. - Київ : ХІМДЖЕСТ, 2010. - 480 с. : іл.^3Мистецтво  У корзину
3М65Мистецтво збагнути день : спогади про В. Здоровегу. — Київ : Експрес-Поліграф, 2013. — 319 с. : іл. — (Золоті імена української журналістики; вип.3).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4М65Місцевий розвиток за участі громади. Т. 2. Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієтованим на громаду. — Суми : Унів. кн., 2014. — 367 с. : іл., табл.1Політика  У корзину
5М67Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром : роман. Т. 1 : пер. с англ. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1991. - 577 с.0Художня література  У корзину
6М67Митчелл, Маргарет. Унесенные ветром : роман. Т. 2 : пер. с англ. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1991. - 576 с.0Художня література  У корзину
7М67Митропольський, О. Ю. Морська геологія : підручник / О. Ю. Митропольський, О. М. Іванік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2016. — 478 с. : кольор. іл., табл. ^1Природничі науки  У корзину
8М67Митропольський, Ю. О. Методи нелінійної механіки : спец. курс : навч. посіб. - Київ : Наук. думка, 2005. - 527 с.3Природничі науки  У корзину
9М68Мифологический словарь / глав. ред. Е. М. Мелетинский. - Москва : Сов. энцикл., 1991. - 736 с. 1Філологічні науки  У корзину
10М69Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - Київ : Центр учбов. літ., 2008. - 158 с.0Природничі науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930