Знайти документ

Кількість назв:3967

 
Знайдено 266 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М68Мифологический словарь / глав. ред. Е. М. Мелетинский. - Москва : Сов. энцикл., 1991. - 736 с. 1Філологічні науки  У корзину
2М69Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - Київ : Центр учбов. літ., 2008. - 158 с.*0Природничі науки  У корзину
3М69Михайлов, В. А. Базові терміни і поняття економічної геології : [навч. посіб. для геол. та гірн. спец. ВНЗ] / В. А. Михайлов, М. М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 527 с.^1Природничі науки  У корзину
4М69Михайленко, В. Е. Природа - геометрия - архитектура / В. Е. Михайленко, А. В. Кащенко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Киев : Будівельник, 1988. - 176 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
5М69Михайленко, О. Р. Прокуратура України : підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.*0Держава і право  У корзину
6М69Міхно, О. Г. Військова топографія : підручник / О. Г. Міхно, С. Г. Шмаль. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 384 с.0Природничі науки  У корзину
7М69Михайлов, О. Н. Державин. - Москва : Мол. гвардия, 1977. - 335 с. - - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 4 (567)).0Філологічні науки  У корзину
8М69Михайлов, А. А. Маяковский. - Москва : Мол. гвардия, 1988. - 559 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 4 (700)).1Філологічні науки  У корзину
9М69Михалко, І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених / І. С. Михалко ; НАПрН України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. — Харків : Право, 2013. — 199 с.0Держава і право  У корзину
10М69Михайлюта, О. Помаранчевий репортаж. - Київ : Журналіст України, 2005. - 50 с.0Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627