Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 291 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М54Методи кластерних обчислень : монографія / С. Д. Погорілий, Ю. В. Бойко, Р. І. Левченко, В. А. Мар’яновський. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 415 с.0Техніка  У корзину
2М54Метабібліографія України : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. закл. ”Нац. парлам. б-ка України”. — Київ : ДЗ ”Нац. парлам. б-ка України”, 2009-. 2013: 2012.0Література універсального змісту  У корзину
3М55Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока : монография. - Киев : Наук. думка, 2014. - 221 с.0Техніка  У корзину
4М55Марсюк, В. А. Донецька прелюдія : роман у віршах. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. - 143 с.1Художня література  У корзину
5М56Мещеряков, В. П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. - Москва : Современник, 1989. - 478 с. 0Філологічні науки  У корзину
6М57Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : матеріали спільних конференцій. - Едмонтон, 2002. - 392 с.2Суспільні науки в цілому  У корзину
7М58Міжнародне публічне право : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. У 3 т. Т.1. — Київ : НАУ, 2012. — 418 с. 0Держава і право  У корзину
8М58Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / [Міжнар. федерація бухгалтерів® ; редкол.: Нестеренко І. І. (голова) та ін. ; пер.: Ольховікова О. Л., Селезньов О. В.]. — Вид. 2014 р. — Київ : Міжнар. федерація бухгалтерів : Аудит. палата України, 2015. Ч. 1, 2015. — 985 с.^1Економіка  У корзину
9М58Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / [Міжнар. федерація бухгалтерів® ; редкол.: Нестеренко І. І. (голова) та ін. ; пер.: Ольховікова О. Л., Селезньов О. В.]. — Вид. 2014 р. — Київ : Міжнар. федерація бухгалтерів : Аудит. палата України, 2015. Ч. 2, 2015. — 562 с. : табл.^1Економіка  У корзину
10М58Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.^1Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930