Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 291 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М34Матеріали VІ Української конференції "Домбровські хімічні читання-2015", 22-25 верес. 2015 р., м. Чернівці. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2015. - 148 с.1Природничі науки  У корзину
2М34Матейко, К. Український народний одяг : Етногр. слов. / К. Матейко ; НАН України. Ін-т народознавства ; [відп. ред. Р. Кирчів]. — Київ : Наук. думка, 1996. — 194, [2] с.^0Історія  У корзину
3М34Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні : колект. моногр. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 191 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4М35Матяш, І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : Історія. Спогади. Арх. док. / І. Б. Матяш, Ю. Ю. Мушка. — Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2005. — 398 с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип.1).2Історія  У корзину
5М35Матяш, І. Б. Катерина Грушевська : життя і діяльність. - Київ : Україна, 2004. - 239 с. - (Життя видатних людей).0Історія  У корзину
6М36Махно, В. Зимові листи : поезії. — Київ : Критика, 2011. — 126 с. : іл.0Художня література  У корзину
7М36Махно, Н. И. Воспоминания. - Репринт. воспроизвед. изд. 1929 г., [Париж]. - Кн. 1. - Киев : Україна, 1991. - 215 с.2Історія  У корзину
8М36Мацько, Л. І. Українська мова в освітньому просторі : [навч. посіб.]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 606 с. : іл., табл., портр.0Філологічні науки  У корзину
9М36Махлін, П. Я. Латинська мова : навч. посіб. для дистанц. навчання / П. Я. Махлін, О. В. Данченко. - Київ : Ун-т "Україна", 2006. - 216 с.0Філологічні науки  У корзину
10М36Махно, В. Котилася торба : проза. — Київ : Критика, 2011. — 364 с. : іл.0Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930