Знайти документ

Кількість назв:3581

 
Знайдено 430 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1К90Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів / [Безгін О. І., Бернадська А. Є., Кочарян І. С., Успенська О. Ю.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 175 с. : іл., табл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2К90Кулешов, В. И. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. - Москва : Худож. лит., 1987. - 415 с. : ил.0Філологічні науки  У корзину
3К90Кулаєв, Ю. Ф. Економіка залізничного транспорту : навч. посіб. - 2-е вид., допов. та перероб. - Київ : Фенікс, 2012. - 240 с.2Економіка  У корзину
4К90Куліш, Н. Д. Танок самотнього метелика : оповідання, есе. - Київ : Поліграфсервіс, 2015. - 112 с.0Художня література  У корзину
5К90Культура і побут населення України : навч. посіб. для вузів / Наулко В. І., Артюх Л. Ф., Горленко В. Ф. та ін. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ : Либідь, 1993. — 284, [1] с., [32] арк. іл.1Історія  У корзину
6К90Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Изд. центр "Академия", 2000. - 232 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7К90Культурна спадщина людства. Збереження та використання : навч. посіб. / за ред. І. П. Магазинщикової. - Львів : Фенікс, 2002. - 159 с.*1Історія  У корзину
8К90Кулиняк, Д. І. Останній кошовий Петро Калнишевський. - Київ : Вид-во т-ва "Знання" України, 1991. - 48 с.1Історія  У корзину
9К90Кулачек, О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії. - Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2005. - 301 с.0Суспільні науки в цілому  У корзину
10К90Кулініч, Г. Л. Асимптотичний аналіз нестійких розв’язків одновимірних стохастичних диференціальних рівнянь : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 126 с.1Природничі науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243