Знайти документ

Кількість назв:4227

 
Знайдено 107 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З41Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посіб. / за ред. В. В. Кириченка. - Вид. 4-е, стер. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 199 с.0Природничі науки  У корзину
2З41Збірка поетів Іспанії та Латинської Америки. – Київ : Дніпро, 2006. – 213 с.0Художня література  У корзину
3З41Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" : навч. посіб. / за ред. М. О. Перестюка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 79 с.0Природничі науки  У корзину
4З41Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посіб. / за ред. В. В. Кириченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. - 212 с.0Природничі науки  У корзину
5З41Збірник козацьких літописів : Густинський. Самійла Величка. Грабянки / [упоряд. та пер.: В.Крекотень, В.Шевчук, Р.Іванченко]. — Київ : Дніпро, 2006. — 967, [7] с. : іл.1Історія  У корзину
6З41Збірник пам’яті Івана Зілинського (1879-1952) : Спроба реконструкції втраченого ювіл. зб. з 1939 р. / Наук. Т-во ім. Шевченка. Філол. секція ; ред.: Ю.Шевельов та ін. — Нью-Йорк та ін., 1994. — 583 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
7З41Збірник програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки магістрів за спеціальностями напряму ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузі знань ”Природничі науки” / М-во освіти і науки України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збалансов. природокористування Наук.-метод. ради МОН України, Одес. держ. екол. ун-т ; [за ред. Сафранова Т. А., Владимирової О. Г.]. — Одеса : ТЄС, 2014. — 161 с. : табл.*1Природничі науки  У корзину
8З41Збірник творів самодіяльних композиторів Миколаївської області [Ноти] / Миколаїв. обл. наук.-метод. центр нар. творчості та культ.-освіт. роботи. - Миколаїв, 1998. - 43 с. 1Мистецтво  У корзину
9З41Збірник задач з фінансової математики : [навч. посіб. для студ. ун-тів, які навчаються за спец. «Математика» та «Статистика»] / О.Д.Борисенко, Ю.С.Мішура, В.М.Радченко, Г.М.Шевченко. — Київ : Техніка, 2007. — 253, [1] с. *1Природничі науки  У корзину
10З42Нумизматический словарь / авт.-сост. В. В. Зварич. - Изд. 2-е. - Львов : Вища шк., 1976. - 156 с. : ил., табл. 0Література універсального змісту  У корзину
1234567891011