Знайти документ

Кількість назв:3596

 
Знайдено 88 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З42Зварич, І. М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX – початок XXI століття). — Київ : Фенікс, 2014. — 341 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2З43Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : док.-худож. дилогія / [упоряд. І. В. Малінкін, М. А. Мелешко, О. С. Рибка ; голов. ред. В. В. Пасак]. — Фастів : Поліфаст, 2008. — 527 с. : іл.*1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3З45Згурська, М. Микола Амосов. - Харків : ПЕТ, 2015. - 128 с.0Медицина  У корзину
4З45Згуровский, М. З. Системный анализ : проблемы, методология, приложения / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Наук. думка, 2011. - 726 с.۩ ᴹᴷᴼ0Природничі науки  У корзину
5З46Здоровье матери и ребенка : энциклопедия / [под ред. Лукьяновой Е. М.]. — Киев : Изд-во ”Укр. энцикл.” им. М. П. Бажана, 1992. — 702 с. : ил.0Медицина  У корзину
6З48Зеленська, С. Сповідь священника : роман. - Київ : Фенікс, 2016. - 208 с.*d*0Художня література  У корзину
7З51Земельне право України : підручник / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 511 с.1Держава і право  У корзину
8З52Земледельцы : сборник. - Москва : Мол. гвардия, 1975. - 399 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 3 (550)).1Сільське та лісове господарство   У корзину
9З56Зензіна, Г. Дещо про українське масонство. - Київ, 2010. - 104 с.*1Політика  У корзину
10З59Зіедонис, І. Епіфанії : пер. з латис. - Латв. Акад. б-ка, 2005. - 143 с.2Художня література  У корзину
123456789