Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З30Западноевропейский сонет ХІІІ-ХVІІ веков : поэт. антол. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 494 с. 1Художня література  У корзину
2З33Запорожець, С. Кожний повинен знати. - Нью Йорк, 1952. - 283 с.0Художня література  У корзину
3З33Заповідна справа : метод. рек. та контрол. завдання для студентів спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / уклад. І. В. Кононко. - Київ : НАУ, 2005. - 88 с.1Природничі науки  У корзину
4З33Заповідна справа : журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014–. — До 2014 р. назва: Заповідна справа в Україні 2016: Вип. 1 (22).1Природничі науки  У корзину
5З33Запорожские еврейские чтения : докл. и сообщ. (27-28 апр. 2014 г.). : кн. издана в рамках проекта "Изуч. Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности" Укр. ин-та изуч. Холокоста "Ткума" и Яд Вашем. - Днепропетровск, 2015. - 124 с.0Історія  У корзину
6З33Запорожские еврейские чтения : сб. ст. и материалов (30-31 марта 2017 г.). : кн. издана в рамках проекта "Изуч. Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности" Укр. ин-та изуч. Холокоста "Ткума" и Яд Вашем. - Днипро 2018. - 176 с. ^0Історія  У корзину
7З34Зарницкий, С. В. Дюрер. - Москва : Мол. гвардия, 1984. - 351 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 7 (647)). ^1Мистецтво  У корзину
8З36Засенко, О. Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. - 180 с. 1Філологічні науки  У корзину
9З38Захищати не можна відкривати. Національний економічний прагматизм / Команда підтримки Нац. ради реформ ; під ред. Г. Чухай. - [Київ, 2018]. - 175 с.45Економіка  У корзину
10З38Захабура, В. Ятоморе : [кн. поезій]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2010. - 144 с.1Художня література  У корзину
12345678910