Знайти документ

Кількість назв:3596

 
Знайдено 88 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З28Занурення=Immersion : [Кат. вист., Київ, 21 трав.-11 лип. 2004 р. / Центр Сучас. Мистецтва при НаУКМА в Києві ; Центр міжнар. культур. співпраці "Ін-т Адама Міцкевиа", Варшава. - Київ : Центр Сучас. Мистецтва при НаУКМА, 2004]. - 58 с.0Мистецтво  У корзину
2З28Занюк, С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. - Київ : Либідь, 2002. - 304 с.1Психологія  У корзину
3З30Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв. / Под общ. ред. проф. М. И. Артамонова. — Москва : Искусство, 1956. — 36 с.; 11 л. ил. - (Государственный эрмитаж : Путеводители по выставкам).1Мистецтво  У корзину
4З30Западноевропейский сонет ХІІІ-ХVІІ веков : поэт. антол. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 494 с. 1Художня література  У корзину
5З33Запорожець, С. Кожний повинен знати. - Нью Йорк, 1952. - 283 с.0Художня література  У корзину
6З33Заповідна справа : метод. рек. та контрол. завдання для студентів спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / уклад. І. В. Кононко. - Київ : НАУ, 2005. - 88 с.1Природничі науки  У корзину
7З36Засенко, О. Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. - 180 с. 1Філологічні науки  У корзину
8З38Захабура, В. Ятоморе : [кн. поезій]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2010. - 144 с.*d*5Художня література  У корзину
9З40Заярнюк, А. Ідіоми емансипації : «визвольні» проєкти і галиц. село у середині XIX ст. / ред. С.Саваневська. — Київ : Критика, 2007. — 335 с. 3Історія  У корзину
10З40Заянчковский, И. Ф. Живые барометры. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Лесн. пром-сть, 1987. - 152 с. 1Природничі науки  У корзину
123456789