Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З26Замовляння крові : антол. оповідань журн. "Київ" / упоряд. Т. Зарівна. - Київ : Фенікс, 2017. - 320 с.1Художня література  У корзину
2З26Замятин, Е. И. Избранное. - Москва : Правда, 1989. - 463 с. - Содерж.: Повести, рассказы ; Мы : роман-антиутопия.0Художня література  У корзину
3З28Занурення=Immersion : [Кат. вист., Київ, 21 трав.-11 лип. 2004 р. / Центр Сучас. Мистецтва при НаУКМА в Києві ; Центр міжнар. культур. співпраці "Ін-т Адама Міцкевиа", Варшава. - Київ : Центр Сучас. Мистецтва при НаУКМА, 2004]. - 58 с.0Мистецтво  У корзину
4З28Занюк, С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. - Київ : Либідь, 2002. - 304 с.1Психологія  У корзину
5З30Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв. / Под общ. ред. проф. М. И. Артамонова. — Москва : Искусство, 1956. — 36 с.; 11 л. ил. - (Государственный эрмитаж : Путеводители по выставкам).1Мистецтво  У корзину
6З30Западноевропейский сонет ХІІІ-ХVІІ веков : поэт. антол. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 494 с. 1Художня література  У корзину
7З33Запорожець, С. Кожний повинен знати. - Нью Йорк, 1952. - 283 с.0Художня література  У корзину
8З33Заповідна справа : метод. рек. та контрол. завдання для студентів спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / уклад. І. В. Кононко. - Київ : НАУ, 2005. - 88 с.1Природничі науки  У корзину
9З33Заповідна справа : журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014–. — До 2014 р. назва: Заповідна справа в Україні 2016: Вип. 1 (22).^1Природничі науки  У корзину
10З33Запорожские еврейские чтения : докл. и сообщ. (27-28 апр. 2014 г.). : кн. издана в рамках проекта "Изуч. Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности" Укр. ин-та изуч. Холокоста "Ткума" и Яд Вашем. - Днепропетровск, 2015. - 124 с.۩ ᴹᴷᴼ* 1Історія  У корзину
12345678910