Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 99 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З17Зайцев, О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки) : нариси інтелект. історії. — Київ : Критика, 2013. — 485 с. 1Історія  У корзину
2З18Заклятий козак : іст. повісті та оповідання / упоряд. та передм. О. Мишанича. — Київ : АТ «Обереги», 1994. — 539 с. : іл.*0Художня література  У корзину
3З18Заклинський, М. Хмельницький як полководець. - Ню Йорк : Накладом Станиці УСС, 1950. - 32 с.*2Історія  У корзину
4З19Законодавство України у сфері інтелектуальної власності : зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2013. — 701, [1] с.0Держава і право  У корзину
5З21Закусило, О. К. Моделирование диалоговых процессов : [для специалистов в области искусственного интеллекта, когнитивных наук и компьютерного обучения] / О. К. Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 255 с. : іл., табл. *1Природничі науки  У корзину
6З22Залізняк, Л. Л. Від склавинів до української нації / Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Центр українознавства ; [Ред. В.Михайлишин]. — 2-е вид., допов. — Київ : Б-ка українця, 2004. — 253, [2] с. : іл. — (Бібліотека українця).0Історія  У корзину
7З23Залізняк, Г. М. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Г. Залізняк, Л. Масенко. - Київ : Вид. дім "КМ Академія", 2001. - 95 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
8З26Замовляння крові : антол. оповідань журн. "Київ" / упоряд. Т. Зарівна. - Київ : Фенікс, 2017. - 320 с.0Художня література  У корзину
9З26Замятин, Е. И. Избранное. - Москва : Правда, 1989. - 463 с. - Содерж.: Повести, рассказы ; Мы : роман-антиутопия.0Художня література  У корзину
10З28Занюк, С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. - Київ : Либідь, 2002. - 304 с.0Психологія  У корзину
12345678910