Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 203 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д46Дімаров, А. А. На коні й під конем : повість. - Харків : Фоліо, 2009. - 319 с.0Художня література  У корзину
2Д46Ділова українська мова : навч. посіб. / [О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко] ; за ред. О.Д.Горбула. — 6-те вид., випр. — Київ : Знання, 2007. — 222 с. : табл. ^1Філологічні науки  У корзину
3Д46Дімаров, А. А. Біль і гнів : роман. Кн. 2. - Київ : Рад. письменник, 1980. - 391 с. 0Художня література  У корзину
4Д48Дистихи Катона / пер. з латини А. Содомори. - Київ : Грані-Т, 2009. - 320 с.48Художня література  У корзину
5Д48Диса, К. Історія з відьмами : суди про чари в укр. воєводствах Речі Посполитої XVII – XVIII ст. / [ред. Я. Цимбал]. — Київ : Критика, 2008. — 302 с. : іл. 0Історія  У корзину
6Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, концепції, перспективи : збірка наук. пр. : [за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 груд. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв [та ін. ; редкол.: Чернець В. Н. та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2013. — 251 с. : іл., табл. ^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії : зб. наук. пр.. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 328 с.^5Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Д50Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посіб. / Ф. Г. Гаращенко, В. Т. Матвієнко, В. В. Пічкур, І. І. Харченко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 271 с.0Природничі науки  У корзину
9Д50Діюк, В. Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 127 с.1Природничі науки  У корзину
10Д51Длугач, Т. Б. Дени Дидро. - 2-е изд., дораб. - Москва : Мысль, 1986. - 191 с. - (Мыслители прошлого).1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021