Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д50Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування : навч. посіб. / Ф. Г. Гаращенко, В. Т. Матвієнко, В. В. Пічкур, І. І. Харченко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 271 с.0Природничі науки  У корзину
2Д50Діюк, В. Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 127 с.1Природничі науки  У корзину
3Д51Длугач, Т. Б. Дени Дидро. - 2-е изд., дораб. - Москва : Мысль, 1986. - 191 с. - (Мыслители прошлого).1Філософські науки  У корзину
4Д53Дмитрук, О. Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2002. — 76 с.1Природничі науки  У корзину
5Д53Дмитриев, Ю. Д. Тринадцать черных кошек. - Москва : Дет. лит., 1988. - 239 с.0Релігія  У корзину
6Д54Дмитрук, О. Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження. - Київ : Обрії, 2004. - 238 с.0Природничі науки  У корзину
7Д54Дніпро : літ.-худож. та суспіл.-політ. журн. / засн.: ВАТ ”Мотор-Січ” , Укр. фонд культури, Поліграфкомбінат "Україна". — Київ, 1927-. 2010: № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.0Журнали  У корзину
8Д54Дніпро : літ.-худож. та суспіл.-політ. журн. / засн.: ВАТ ”Мотор-Січ” , Укр. фонд культури, Поліграфкомбінат "Україна". — Київ, 1927-. 2009: № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.4Журнали  У корзину
9Д54Дністровий, А. Письмо з околиці : з нотаток, блоґу і заначок : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 239 с. — (De profundis).ᵖᵠ*42Художня література  У корзину
10Д54Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки : наук. журн. / засн. і вид.: Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ, 2011-. 2015: № 2 (7).0Держава і право  У корзину
1234567891011121314151617