Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д46Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. : [зб. документів] / упоряд., авт. передм. та комент. В.Й.Горобець. — Київ : Наук. думка, 1993. — 385, [3] с. : іл. — (Пам’ятки політично-правової культури України) 0Історія  У корзину
2Д46Драгоманов, М. П. Вибрані праці. У 3 т. [у 4 кн.] Т. 3. Літературознавство. — Київ : Знання України, 2007. — 299 с. 0Філологічні науки  У корзину
3Д46Дипломатический словарь. В 3 т. Т. 3. С-Я. - Москва : Наука, 1986. - 750 с. 1Політика  У корзину
4Д46Дімент, Майкл. Самотній вигнанець : щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах : [пер. з англ.] / Майкл Дімент ; за ред. Шмуеля Ягалома (Дімента). — Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. — 199 с. : іл. — (Серія ”Бібліотека спогадів про Голокост”).0Історія  У корзину
5Д46Ділова українська мова : навч. посіб. / [О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко] ; за ред. О.Д.Горбула. — 6-те вид., випр. — Київ : Знання, 2007. — 222 с. : табл.0Філологічні науки  У корзину
6Д48Дистихи Катона / пер. з латини А. Содомори. - Київ : Грані-Т, 2009. - 320 с.48Художня література  У корзину
7Д48Диса, К. Історія з відьмами : суди про чари в укр. воєводствах Речі Посполитої XVII – XVIII ст. / [ред. Я. Цимбал]. — Київ : Критика, 2008. — 302 с. : іл. 0Історія  У корзину
8Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, концепції, перспективи : збірка наук. пр. : [за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 груд. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв [та ін. ; редкол.: Чернець В. Н. та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2013. — 251 с. : іл., табл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Д50Діюк, В. Є. Вуглецеві сорбенти : одержання, будова та властивості : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 143 с. *1Природничі науки  У корзину
10Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії : зб. наук. пр.. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 328 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617