Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 189 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д33Денисова, Т. Н. Роман і романісти США ХХ століття. - Київ : Дніпро, 1990. - 363 с.1Філологічні науки  У корзину
2Д33Денисов, В. Ю. Проблемы физики атомного ядра и ядерных реакций : монография / В. Ю. Денисов, В. А. Плюйко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 430 с.1Природничі науки  У корзину
3Д34Деньгуб, В. М. Единицы величин : словарь-справочник / В. М. Деньгуб, В. Г. Смирнов. - Москва : Изд-во стандартов, 1990. - 240 с. : ил.*1Природничі науки  У корзину
4Д36Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліогр. покажч. - Київ : Арістей, 2009. - 128 с.*1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Д36Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Ю. С. Шемшученка : до 75-річчя від дня народж. - Київ : Юрид. думка, 2010. - 456 с.0Держава і право  У корзину
6Д36Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. Наукові праці. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - Київ : Четверта хвиля, 2008. - 402 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Д37Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ”Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини”: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, м. Рахів, 26–29 верес. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Закарпат. облдержадмін., Карпат. біосфер. заповідник ; [відп. ред. Ф. Д. Гамор]. — Львів : Растр-7, 2017. — 412 с. : іл., табл. *1Сільське та лісове господарство   У корзину
8Д37Деснянський екологічний коридор / під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної ; Нац. екол. центр України. - Київ, 2010. - 164 с.1Природничі науки  У корзину
9Д38Детская энциклопедия. Т. 1. Земля. - 3-е изд. - Москва : Педагогика, 1971. - 447 с.1Література універсального змісту  У корзину
10Д38Детская энциклопедия. Т. 3. Вещество и энергия. - 3-е изд. - Москва : Педагогика, 1973. - 543 с.0Література універсального змісту  У корзину
12345678910111213141516171819