Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д30Демчук, А. В. Полустёртая нация. - Киев : Истоки, 2009. - 99 с. *1Політика  У корзину
2Д30Демкович Добрянський, М. Україна і Росія : іст. нариси на теми рос. імперіалізму ; В додатку : Ненависть Бога : (основи атеїзму КПРС). - Львів ; Краків ; Париж : Вид. спілка "Просвіта", 1993. - 205 с.2Історія  У корзину
3Д33Денисова, Т. Н. Роман і романісти США ХХ століття. - Київ : Дніпро, 1990. - 363 с.1Філологічні науки  У корзину
4Д33Денисов, В. Ю. Проблемы физики атомного ядра и ядерных реакций : монография / В. Ю. Денисов, В. А. Плюйко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 430 с.1Природничі науки  У корзину
5Д33Денисенко, Л. Забавки з плоті та крові : новела з 10 частин. - Львів : Кальварія, 2006. - 192 с.^0Художня література  У корзину
6Д34Деньгуб, В. М. Единицы величин : словарь-справочник / В. М. Деньгуб, В. Г. Смирнов. - Москва : Изд-во стандартов, 1990. - 240 с. : ил.*1Природничі науки  У корзину
7Д36Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліогр. покажч. - Київ : Арістей, 2009. - 128 с.*1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Д36Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 184 с. ^1Політика  У корзину
9Д36Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Ю. С. Шемшученка : до 75-річчя від дня народж. - Київ : Юрид. думка, 2010. - 456 с.0Держава і право  У корзину
10Д36Дереш, Любко. Архе: Монолог, який усе ще триває. - Харків : Фоліо, 2008. - 319 с. - (Графіті). ^0Художня література  У корзину
1234567891011121314151617