Знайти документ

Кількість назв:4230

 
Знайдено 203 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д76Друковані засоби масової інформації України : станом на 1 жовт. 2006 р. / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова». — Київ, 2006-. Ч. 1. Газети, 2006. — 499 с. : табл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Д76Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. — Київ : Глобус, 1999-. — (Національна бібліографія України) 1901-1910 / [Уклад.: Р.С. Жданова; І.О.Негрейчук; Гол. ред. В.Л.Куценко]. — Київ : Либідь, 2003. — 525 c.6Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Д76Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. — Київ : Глобус, 1999-. — (Національна бібліографія України) 1911-1916 / [Уклад.: Р.С.Жданова, І.О.Негрейчук; Наук. ред. В.Л.Еппель]. — Київ : Харитоненко, 2003. — 261 c.6Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Д76Другі читання пам’яті М. Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф., 24-25 жовт. 2007 р. / Нац. худож. музей України. - Київ, 2009. - 320 с.1Мистецтво  У корзину
5Д76Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець ; редкол.: І. Юхновський (відп. ред.) та ін.]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. — 247 с. : портр., [11] мап.0Історія  У корзину
6Д78Друскин, М. С. И. Брамс : монография. - Изд. 4-е. - Ленинград : Музыка, 1988. - 96 с.1Мистецтво  У корзину
7Д79Дубовський, С. В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. - Київ : Наук. думка, 2014. - 182 с.^2Техніка  У корзину
8Д79Дубинянська, Я. Свій час : роман / з рос. пер. В. Стах. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 464 с.^77Художня література  У корзину
9Д79Дубініна, А. А. Основи митної справи в Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна. - Київ : Професіонал, 2004. - 360 с.0Держава і право  У корзину
10Д79Дубініна, О. В. У межах чи поза межами? : творчість В. Стайрона в контексті худож. пошуків новіт. доби. — Київ : Наук. думка, 2011. — 356, [3] с. : іл.2Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021