Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 281 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г94Гундорова, Т. Післячорнобильська бібліотека : укр. літ. постмодернізм. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Київ : Критика, 2013. - 344 с.0Філологічні науки  У корзину
2Г94Гумилев, Н. С. Сочинения. В 3 т. Т. 1. Стихотворения ; Поэмы. - Москва : Худож. лит., 1991. - 590 с.1Художня література  У корзину
3Г94Гумилев, Н. С. Сочинения. В 3 т. Т. 2. Драмы ; Рассказы. - Москва : Худож. лит., 1991. - 478 с.1Художня література  У корзину
4Г94Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба : Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Б.І.Гуменюк, О.В.Щерба. — Київ : Либідь, 2001. — 254, [1] с.*1Політика  У корзину
5Г94Гундорова, Т. ПроЯвлення слова : Дискурсія раннього укр. модернізму.— 2-е вид, перероб. та допов. — Київ : Критика, 2013. — 447 с. 1Філологічні науки  У корзину
6Г94Гундорова, Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики; Ред. Б.Матіяш]. — Київ : Критика, 2006. — 350 с. — До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.21Філологічні науки  У корзину
7Г94Гулинская, З. К. Николай Яковлевич Мясковский. - 2-е изд. - Москва : Музыка, 1985. - 191 с. : ил. 1Мистецтво  У корзину
8Г94Гулак-Артемовський, П. А. Твори. - Київ : Дніпро, 1970. - 127 с. - (Шкільна бібліотека). *1Художня література  У корзину
9Г94Гуманітарні студії : зб. наук. пр. - Вип. 23. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 129 с.1Філософські науки  У корзину
10Г94Гундорова, Т. Транзитна культура : Симптоми постколоніальної травми : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2013. — 546 с. — (De profundis). 2Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829