Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 262 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г13Гаєвська, Т. І. Традиційна звичаєвість українців кінця XIX – початку XX століття. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2012. — 375 с. : іл. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Г14Гайдамович, Т. А. Святослав Кнушевицкий : моногр. очерк. - Москва : Сов. композитор, 1985. - 96 с. 1Мистецтво  У корзину
3Г14Гайдуков, Л. Ф. Історія України : посіб. для старшокласників та абітурієнтів / Л. Ф. Гайдуков, В. Ю. Крушинський. - Київ : Либідь, 1999. - 272 с.1Історія  У корзину
4Г14Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. : зб. док. - Київ : Наук. думка, 1970. - 659 с.1Історія  У корзину
5Г14Гай-Головко, Олекса. Українські письменники в Канаді : Літ.-крит. нариси. — Вінніпеґ : Накладом Т-ва «Волинь», 1980-. Т. 1. — Інститут дослідів Волині; Ч.41 1980. — 191 с.0Філологічні науки  У корзину
6Г14Мартін Гайдеґґер очима сучасників : пер. з нім. - Київ : Стилос, 2002. - 128 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека). ^2Філософські науки  У корзину
7Г14Гайденко, А. П. Пісні [Ноти]. - Київ : Муз. Україна, 1989. - 56 с. 1Мистецтво  У корзину
8Г15Страна казаков. - Киев : Радуга, 2004. - 215 с.0Історія  У корзину
9Г15Галичина в етнополітичному вимірі. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 840 с.^2Політика  У корзину
10Г15Галич, О. А. Теорія літератури : Підруч. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти / Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. ; За ред. О.Галича. — Київ : Либідь, 2001. — 486, [1] с. : табл.*1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627