Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 281 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г14Гайдамович, Т. А. Святослав Кнушевицкий : моногр. очерк. - Москва : Сов. композитор, 1985. - 96 с. 1Мистецтво  У корзину
2Г14Гайдуков, Л. Ф. Історія України : посіб. для старшокласників та абітурієнтів / Л. Ф. Гайдуков, В. Ю. Крушинський. - Київ : Либідь, 1999. - 272 с.1Історія  У корзину
3Г14Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. : зб. док. - Київ : Наук. думка, 1970. - 659 с.1Історія  У корзину
4Г14Гай-Головко, Олекса. Українські письменники в Канаді : Літ.-крит. нариси. — Вінніпеґ : Накладом Т-ва «Волинь», 1980-. Т. 1. — Інститут дослідів Волині; Ч.41 1980. — 191 с.0Філологічні науки  У корзину
5Г14Гайденко, А. П. Пісні [Ноти]. - Київ : Муз. Україна, 1989. - 56 с. 1Мистецтво  У корзину
6Г15Страна казаков. - Киев : Радуга, 2004. - 215 с.0Історія  У корзину
7Г15Галичина в етнополітичному вимірі / [В. О. Котигоренко та ін. ; редкол.: О. О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. — 838 с. : табл.3Політика  У корзину
8Г15Галич, О. А. Теорія літератури : Підруч. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти / Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. ; За ред. О.Галича. — Київ : Либідь, 2001. — 486, [1] с. : табл.*1Філологічні науки  У корзину
9Г16Галушко, М. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 р.р.) : іст.-бібліогр. дослідж. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від-ня ”Н.-д. центр періодики”. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2008. — 350 с. : іл., табл. — (Серія ”Періодичні видання міст України”). 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Г17Гальчинский, А. С. Кризис и циклы мирового развития.— Изд. 2-е, доп. — Киев : АДЕФ-Украина, 2010. — 476 с.7Економіка  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829