Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 262 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2015: № 1 (13).0Історія  У корзину
2Г61Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 351 с. ᵖᵠ^1Філологічні науки  У корзину
3Г62Голубєва, З. С. Іван Кочерга : нарис життя і творчості. - Київ : Дніпро, 1981. - 191 с. - (Літературний портрет).1Філологічні науки  У корзину
4Г62Голубчиков, М. В. Властелин мгновений : [поэзия]. — Киев ; Кировоград : ПОЛИУМ, 2016. — 257 с. 1Художня література  У корзину
5Г62Голубев, В. В. Импульсное преобразование переменного напряжения : монография. — Киев : Наук. думка, 2014. — 246, [1] с. : іл., табл.0Техніка  У корзину
6Г63Гольденберг, Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Вища шк., 1990. - 254 с. 1Філологічні науки  У корзину
7Г63Гольберг, М. Я. Іван Франко і українсько-сербські культурні зв’язки. - Львів : Світ, 1991. - 144 с. ^1Філологічні науки  У корзину
8Г63Гольдникова, А. Хорошие манеры в рисунках и примерах : пер. с пол. - Москва : Мол. гвардия, 1979. - 190 с. : ил. 2Філософські науки  У корзину
9Г64Ґомбрович, В. Транс-Атлантик : роман / пер. з пол. А. Бондар. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 с. ᵖᵠ^69Художня література  У корзину
10Г64Голосніченко, І. П. Адміністративний процес : навч. посіб. / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. - Київ : ГАН, 2003. - 256 с. 9Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627