Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 281 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г61Головченко, В. І. Дипломатична історія України (1923-1993 рр.) : навч. посіб. / В. Головченко, В. Матвієнко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. - 239 с.0Історія  У корзину
2Г61Голодомори в підрадянській Україні : Пр. членів Асоц. дослідників голодоморів в Україні : [збірник] / Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії України НАН України ; [Редкол.: Веселова О.М. та ін.]. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Коць, 2003. — 723 с. : іл.1Історія  У корзину
3Г61Головко, О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба : нариси з історії політ. життя Півден. Русі ХІІ - поч. ХІІІ ст. - Київ : Стилос, 2001. - 249 с.0Історія  У корзину
4Г61Головащук, С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - Київ : Либідь, 1995. - 192 с.6Філологічні науки  У корзину
5Г61Голодомор 1932-1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / упоряд.: О. С. Гнезділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський, О. В. Сафонова. - Харків : Оригінал, 2009. - 319 с. : іл.0Історія  У корзину
6Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2011: № 2 (10)0Історія  У корзину
7Г61Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу : [виставка] / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [авт.-вист.: Д. Гетьман, І. Юхновський]. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. — 48 с. : іл., табл. 0Історія  У корзину
8Г61Голод 1946 – 1947 років в Україні: причини і наслідки : Міжнар. наук. конф., Київ, 27 трав. 1997 р. : матеріали. — Київ ; Нью-Йорк : Коць, 1998. — 206 с.1Історія  У корзину
9Г61Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (до 70-річчя): бібліогр. покажчик. - Вид. 2-е, допов. - Ужгород, 2006. - 176 с.1Історія  У корзину
10Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2010: № 1 (7)1Історія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829