Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 262 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г60Голик, К. Н. Темновое дыхание растений. - Киев : Наук. думка, 1990. - 137 с. 1Природничі науки  У корзину
2Г61Голод 1921-1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів. – Київ : Наук. дум-ка, 1993. – 240 с. ^0Історія  У корзину
3Г61Голод 1932-1933 років на Україні : очима істориків, мовою документів / Ін-т історії партії при ЦК Компартії України – філ. Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС ; [Упоряд.: Р. Я. Пиріг та ін.; Редкол.: Ф. М. Ру-дич та ін.]. — Київ : Політвидав України, 1990. — 603, [2] с.0Історія  У корзину
4Г61Голодовка : 1932-1933 рр. на Переяславщині : свідчення / [Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав» ; Упоряд. Ю.В.Авраменко, В.М.Гнатюк ; Ред. О.М.Веселова, В.С.Недбайло]. — Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Коць, 2000. — 444, [1] с. : іл. 1Історія  У корзину
5Г61Головченко, В. І. Дипломатична історія України (1923-1993 рр.) : навч. посіб. / В. Головченко, В. Матвієнко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. - 239 с.0Історія  У корзину
6Г61Голодомори в підрадянській Україні : Пр. членів Асоц. дослідників голодоморів в Україні : [збірник] / Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії України НАН України ; [Редкол.: Веселова О.М. та ін.]. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Коць, 2003. — 723 с. : іл.0Історія  У корзину
7Г61Головко, О. Б. Князь Роман Мстиславич та його доба : нариси з історії політ. життя Півден. Русі ХІІ - поч. ХІІІ ст. - Київ : Стилос, 2001. - 249 с.0Історія  У корзину
8Г61Головащук, С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - Київ : Либідь, 1995. - 192 с.4Філологічні науки  У корзину
9Г61Голодомор 1932-1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / упоряд.: О. С. Гнезділо, Н. В. Лапчинська, І. В. Шуйський, О. В. Сафонова. - Харків : Оригінал, 2009. - 319 с. : іл.0Історія  У корзину
10Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2011: № 2 (10)0Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627