Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 202 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В20Васюта, В. М. Справочник садовода / В. М. Васюта, Г. М. Рыбак, С. В. Клименко. - Киев : Наук. думка, 1990. - 352 с. 1Сільське та лісове господарство   У корзину
2В20Васюков, О. М. Обчислення стаціонарних точок для відношень у евклідових просторах : навч. посіб. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 207 с.1Природничі науки  У корзину
3В22Вахудова, Анна Мілада. Нерозділена Європа : Демократія, важелі впливу та інтеґрація після комунізму : пер. з англ. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2009. - 379 с.1Політика  У корзину
4В23Вашуленко, О. В. Читання : довід. мол. школяра. - Київ : Літера ЛТД, 2010. - 160 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5В23Вашуленко, М. С. Українська мова і мовлення : довід. мол. школяра. - Київ : Літера ЛТД, 2011. - 160 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
6В24Введение в гендерные исследования. Ч. 1 : Учеб. пособие / под ред. Ирины Жеребкиной. - Харьков : ХЦГИ ; Санкт-Петербург : АЛЕТЕЙЯ, 2001. - 708 с.0Суспільні науки в цілому  У корзину
7В25Вдовиченко, Г. Мишкові миші : повість : [для дітей мол. шк. віку] / [худож. А. Сарвіра]. — Київ : Грані-Т, 2011. — 61, [2] с. : кольор. іл.^0Художня література  У корзину
8В26Веґнер, Армін Теофіл. Хлопчик Гюсейн та інші оповідання : вигнання вірмен у пустелю : свідчення самовидця геноциду вірмен : [1915–2015] : пер. з нім. — [Вінниця] : Теза, 2015. — 95 с. : іл.1Художня література  У корзину
9В27Великий неспокій : друга половина XII–XIII ст. / упоряд. і передм. В. М. Рички. — Київ : Україна, 1992. — 429, [2] с. — (Історія України в прозових творах та документах).^1Історія  У корзину
10В27Величко, В. В. Міжрегіональне співробітництво України з Китаєм: засади, структура, потенціал / Величко В. В. ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Ін-т східнознавства ім. А. Кримського НАН України. — Київ : б. в., 2011. — 236 с. : табл.0Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021