Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 201 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В67Волков, С. М. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2010. — 247 с. : іл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2В68Воловенко, Ю. М. Полімерний рівень організації матерії : навч. посіб. / Ю. Воловенко, В. Ковтуненко ; за заг. ред. В. П. Кухаря. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 335 с. : іл., табл. *0Природничі науки  У корзину
3В68Волошина, Н. Й. Українська література : підручник для 6 кл. / Н. Й. Волошина, І. В. Одинець. - Київ : Пед. думка, 2007. - 262 с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4В68Володарі гетьманської булави : іст. портрети. - Київ : Варта, 1995. - 557 с. *1Художня література  У корзину
5В68Волчук, Р. Спомини : з передвоєнного Львова та воєнного Відня.— Вид. 3-є, перегл. і випр. — Київ : Критика, 2011. — 190 с. : іл. 1Художня література  У корзину
6В68Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. - 2-е вид., допов. і перероб. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 336 с.0Природничі науки  У корзину
7В68Волошин, А. Ф. Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем / А. Ф. Волошин, В. И. Кудин ; под общ. ред. И. В. Сергиенко ; М-во науки и образования Украины, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 351 с. : табл.1Природничі науки  У корзину
8В75Вороний, М. К. Театр і драма : зб. ст. - Київ : Мистецтво, 1989. - 406 с.1Мистецтво  У корзину
9В75Воронов, І. О. Виклик «Левіафану»: еволюція і перспективи громадянського суспільства. — Київ : Генеза, 2007. — 398 с. 3Суспільні науки в цілому  У корзину
10В75Воропай, О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис. Т. 1. - Репр. вид. 1958 р. - Київ : Оберіг, 1991. - 455 с.0Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021