Знайти документ

Кількість назв:3697

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В67Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. В 2 кн. Кн. 1. - Москва : Новости, 1994. - 416 с. : ил.0Історія  У корзину
2В67Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. В 2 кн. Кн. 2. - Москва : Новости, 1994. - 416 с. : ил.0Історія  У корзину
3В67Волкова, Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры. - Москва : Искусство, 1988. - 240 с.1Філософські науки  У корзину
4В67Волков, С. М. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2010. — 247 с. : іл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5В68Воловенко, Ю. М. Полімерний рівень організації матерії : навч. посіб. / Ю. Воловенко, В. Ковтуненко ; за заг. ред. В. П. Кухаря. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 335 с. : іл., табл. 0Природничі науки  У корзину
6В68Володарі гетьманської булави : іст. портрети. - Київ : Варта, 1995. - 557 с. 0Художня література  У корзину
7В68Волчук, Р. Спомини : з передвоєнного Львова та воєнного Відня.— Вид. 3-є, перегл. і випр. — Київ : Критика, 2011. — 190 с. : іл. 1Художня література  У корзину
8В68Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. - 2-е вид., допов. і перероб. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 336 с.0Природничі науки  У корзину
9В68Волошин, А. Ф. Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем / А. Ф. Волошин, В. И. Кудин ; под общ. ред. И. В. Сергиенко ; М-во науки и образования Украины, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 351 с. : табл.* 1Природничі науки  У корзину
10В75Вороний, М. К. Театр і драма : зб. ст. - Київ : Мистецтво, 1989. - 406 с.1Мистецтво  У корзину
12345678910111213141516171819