Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 195 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В65Войтович, В. М. Українська міфологія / [гол. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 2002. — 662, [1] с. : іл. ᵖᵠ^1Філологічні науки  У корзину
2В67Волицька, І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX – поч. XX ст. / АН України, Ін-т народознавства. — Київ : Наук. думка, 1992. — 137, [2] с. : іл.^1Мистецтво  У корзину
3В67Волкова, Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры. - Москва : Искусство, 1988. - 240 с.1Філософські науки  У корзину
4В67Волков, О. М. Жовтий туман ; Таємниця покинутого замку : повісті : для мол. шк. віку. — Київ : Веселка, 1995. — 343, [4] с. : іл. *0Художня література  У корзину
5В67Волков, С. М. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2010. — 247 с. : іл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6В68Воловенко, Ю. М. Полімерний рівень організації матерії : навч. посіб. / Ю. Воловенко, В. Ковтуненко ; за заг. ред. В. П. Кухаря. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 335 с. : іл., табл. *1Природничі науки  У корзину
7В68Волошина, Н. Й. Українська література : підручник для 6 кл. / Н. Й. Волошина, І. В. Одинець. - Київ : Пед. думка, 2007. - 262 с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8В68Володарі гетьманської булави : іст. портрети. - Київ : Варта, 1995. - 557 с. 0Художня література  У корзину
9В68Волчук, Р. Спомини : з передвоєнного Львова та воєнного Відня.— Вид. 3-є, перегл. і випр. — Київ : Критика, 2011. — 190 с. : іл. 1Художня література  У корзину
10В68Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. - 2-е вид., допов. і перероб. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 336 с.0Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920