Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 201 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В61Вовк, В. Спогади. - Київ : Родовід, 2003. - 453 с.0Художня література  У корзину
2В63Воєнні дії на сході України – цивілізаційні виклики людству : [посібник / О. Мелень-Забрамна та ін. ; за заг. ред. О. Кравченко ; МБО ”Екологія-Право-Людина”]. — Львів : ЕПЛ, 2015. — 132, [1] с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3В64Возможности метода дифракции обратнорассеянных электронов для анализа структуры деформированных материалов / В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, А. В. Завдовеев, В. В. Бурховецкий ; [ред. С. Е. Ноткина] ; НАН Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им.А. А.Галкина. — Киев : Наук. думка, 2014. — 101, [2] с. : іл.1Природничі науки  У корзину
4В64Олександр Федорович Возіанов / Нац. акад. наук України ; Акад. мед. наук України. - Київ : Академперіодика, 2008. - 123 с. - (Біобібліографія вчених України).2Медицина  У корзину
5В64Вознюк, В. О. Про Ольгу Кобилянську : нові матеріали, роздуми, знахідки. - Київ : Дніпро, 1983. - 183 с. *2Філологічні науки  У корзину
6В64Возняк, М. С. З життя і творчості Івана Франка. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. - 304 с.1Філологічні науки  У корзину
7В65Войтович, В. М. Українська міфологія / [гол. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 2002. — 662, [1] с. : іл.0Філологічні науки  У корзину
8В67Волицька, І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX – поч. XX ст. / АН України, Ін-т народознавства. — Київ : Наук. думка, 1992. — 137, [2] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
9В67Волкова, Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры. - Москва : Искусство, 1988. - 240 с.1Філософські науки  У корзину
10В67Волков, О. М. Жовтий туман ; Таємниця покинутого замку : повісті : для мол. шк. віку. — Київ : Веселка, 1995. — 343, [4] с. : іл. *0Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021