Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 202 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В48Вінник, О. М. Науково-практичний коментар Закону України "Про оренду державного та комунального майна". - Київ : Юрінком Інтер, 2010. - 352 с.0Держава і право  У корзину
2В48Вінник, О. М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду. — Суми : МакДен, 2012. — 203 с.0Держава і право  У корзину
3В49Виноградов, Г. С. Андрей Штогаренко : [пер. с укр.]. — Киев : Муз. Україна, 1985. — 54 с., ил. — (Творческие портреты украинских композиторов). 1Мистецтво  У корзину
4В49Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літ., 2009. - 502 с. 0Економіка  У корзину
5В53Добко, Т. В. Вістник : Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя, 1933-1939 : Системат. покажч. змісту / Добко Т. В., Ясінський Б. Д. ; [Наук. ред. О. С.Онищенко] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І.Вернадського та ін. — Київ [та ін.], 2002. — 338 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6В53Вісник археології, мистецтва, культурної антропології "Ант" : бібліогр. покажч., 1999-2013 / за ред. М. Сагайдака, М. Селівачова. - Київ, 2015. - 102 с.1Історія  У корзину
7В54Вітчизна : літ.-худож. та громад.-політ. журн. письменників України / засн. : Нац. Спілка письменників України, ред. журн. "Вітчизна". — Київ, 1933–. 2004: № 1-2, № 3-4, № 5-6, № 7-8, № 9-10, № 11-12. 6Журнали  У корзину
8В54Вітчизна : літ.-худож. та громад.-політ. журн. письменників України / засн.: Нац. Спілка письменників України, ред. журн. "Вітчизна". — Київ, 1933–. 2005: № 1-2, № 3-4, № 5-6.3Журнали  У корзину
9В54Вітчизна : літ.-худож. та громад.-політ. журн. письменників України / засн.: Нац. Спілка письменників України, ред. журн. "Вітчизна". — Київ, 1933–. 2003: № 3-4, № 7-8, № 9-10, № 11-12, 4Журнали  У корзину
10В54Вихованець, І. Р. Граматика української мови : Синтаксис : підручник. - Київ : Либідь, 1993. - 368 с. 0Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021