Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 201 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В42Відлуння десятиліть : укр. літ. другої половини ХХ ст. : навч. посіб. / упоряд. М. О. Сорока. - Київ : Грамота, 2002. - 463 с. - (Шкільна бібліотека).*0Філологічні науки  У корзину
2В42Відновлення української держави в 1941 році : Нові док. і матеріали / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; [Вступ. ст., упоряд. Сергійчук В. ; Редкол.: Сергійчук В. (голова) та ін.]. — Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. — 198 с. : табл.1Історія  У корзину
3В42Відкритий архів : щоріч. матеріялів та дослідж. з історії модерної укр. культури. — Київ : Критика, 2004-. 2004: Т. 1.17Філологічні науки  У корзину
4В42Вижва, С. А. AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посіб. / С. А. Вижва, Г. Т. Пройдавода, П. М. Кузьменко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. - 263 с.1Природничі науки  У корзину
5В42Видання «Просвіт» Галичини, 1868-1938 : [Бібліогр. покажч.] / Нац. парламент. б-ка України ; [Уклад. С.Л.Зворський ; Наук. ред. А.П.Корнієнко]. — Київ : Абрис, 1996. — 244, [3] с. — (Українські культурно-освітні товариства «Просвіта»; [Вип.1]).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6В42Вижва, С. А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посіб. / С. А. Вижва, А. П. Тищенко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 153 с. 0Природничі науки  У корзину
7В42Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Гольгер Бем, Йохен Вернер, Габріела Гардт, Герман Шульц ; пер. з нім. Г. Лозинська та К. Шахова. - Київ : Основи, 1994. - 174 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8В42Візантія і Київська Русь : кат. вист. : 22 серп.- 22 жовт. 1997 р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, Голов. упр. культури Київ. міськдержадмін. ; [упоряд.: В. М. Колпакова, І. В. Шульц ; вступ. ст.: І. Ф. Тоцька, Г. Ю. Івакін. — Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник : Абрис, 1997. — 55, [4] с. : іл.*100Культура. Наука. Освіта  У корзину
9В42Визвольний шлях : суспіл.-політ., наук. та літ. місячник / засн.: Укр. Вид. Спілка, НУ "Києво-Могил. акад.". - Київ, 2004-. 2006: кн. 1 (694), кн. 2 (695), кн. 3 (696), кн. 4 (697), кн. 5 (698), кн. 7-8 (700-701), кн. 9 (702), кн. 10 (703), кн. 11 (704), кн. 12 (705).11Журнали  У корзину
10В43Виклик глобалізації. - Київ : Стилос, 2001. - 206 с.0Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021