Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 202 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В41Aus den Werken der deutschen Schriftsteller = Вибрані сторінки з творів німецьких письменників : кн. для читання нім. мовою в 9-11 кл. - Київ : Освіта, 1992. - 126 с. 1Філологічні науки  У корзину
2В41Вивід прав України : [зб. документів провід. держ. і політ. діячів України]. — Львів : МП ”Слово”, 1991. — 126, [1] с.^1Історія  У корзину
3В41Vivat, Ukraina! : у 3 т. / [упоряд.: Севастьянов В. І., Севастьянова Н. К.]. — Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015-. — (Україна. Нова історія). Т. 1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України, 2015. — 782, [1] с. : іл., табл., [8] арк. іл.0Історія  У корзину
4В41Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / [Д. Ковриженко та ін.]. — Київ : IFES, 2017. — 71, [39] с. : іл., табл.0Держава і право  У корзину
5В41Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; упоряд. Сергій Павленко ; [відп. ред. Сергій Леп’явко]. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. — 1053 с. : табл. — (Серія «Джерела»; Т. 2).0Історія  У корзину
6В42Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 жовт. - Київ : ДАКККіМ, 2008. - 344 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7В42Видатні постаті в історії України ХХ ст. / В. І. Гусєв та ін. - Київ : Вища шк., 2011. - 391 с.0Історія  У корзину
8В42Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : (Біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем А. Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика). - Тернопіль, 2017. - 232 с.3Суспільні науки в цілому  У корзину
9В42Відносини між конституційним судом та омбудсменом у контексті захисту прав і свобод людини. — Київ : Б. в., [1999]. — 136 с.5Держава і право  У корзину
10В42Відновлення української держави в 1941 році : Нові док. і матеріали / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; [Вступ. ст., упоряд. Сергійчук В. ; Редкол.: Сергійчук В. (голова) та ін.]. — Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. — 198 с. : табл.^1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021