Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 201 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В38Веселова, О. М. Голодомори в Україні : 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : Злочини проти народу / Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії України НАН України. — 2-е вид., допов. — Київ ; Нью-Йорк : Коць, 2000. — 270, [4] с.1Історія  У корзину
2В38Веселовська, Г. І. Театральні перехрестя Києва 1900-1910-х рр. : (київ. театр. модернізм) / Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого. — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : Гнозіс, 2007. — 326, [1] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
3В41Aus den Werken der deutschen Schriftsteller = Вибрані сторінки з творів німецьких письменників : кн. для читання нім. мовою в 9-11 кл. - Київ : Освіта, 1992. - 126 с. 1Філологічні науки  У корзину
4В41Вивід прав України : [зб. документів провід. держ. і політ. діячів України]. — Львів : МП ”Слово”, 1991. — 126, [1] с.1Історія  У корзину
5В41Vivat, Ukraina! : у 3 т. / [упоряд.: Севастьянов В. І., Севастьянова Н. К.]. — Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015-. — (Україна. Нова історія). Т. 1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України, 2015. — 782, [1] с. : іл., табл., [8] арк. іл.0Історія  У корзину
6В41Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; упоряд. Сергій Павленко ; [відп. ред. Сергій Леп’явко]. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. — 1053 с. : табл. — (Серія «Джерела»; Т. 2).0Історія  У корзину
7В42Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 жовт. - Київ : ДАКККіМ, 2008. - 344 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
8В42Видатні постаті в історії України ХХ ст. / В. І. Гусєв та ін. - Київ : Вища шк., 2011. - 391 с.0Історія  У корзину
9В42Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : (Біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем А. Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика). - Тернопіль, 2017. - 232 с.2Суспільні науки в цілому  У корзину
10В42Відносини між конституційним судом та омбудсменом у контексті захисту прав і свобод людини. — Київ : Б. в., [1999]. — 136 с.5Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718192021