Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б51Бернс, Роберт. Избранное. В 2 кн. / пер. С. Маршака. Кн. 1. - Москва : Гослитиздат, 1963. - 262 с. 1Художня література  У корзину
2Б53Бессонова, І. В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для дистанц. навчання. Ч. 2. - Київ : Ун-т "Україна", 2005. - 263 с.0Філологічні науки  У корзину
3Б53Беспалова, Л. Аполлинарий Михайлович Васнецов, 1856-1933. - Москва : Искусство, 1950. - 38 с. - (Массовая библиотека «Искусство»).1Мистецтво  У корзину
4Б59Бібік, В. С. Концерт для флейти і камерного оркестру [Ноти] / В. Бібік. - Партитура. Симфонієтта № 2 [Ноти] / Г. Ляшенко. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1989. - 136 с.1Мистецтво  У корзину
5Б59Бібік, В. С. Симфонія № 7 [Ноти]. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1988. - 120 с.1Мистецтво  У корзину
6Б59Бібліографічний покажчик публікацій журналу «Образотворче мистецтво» за 1991-2005 роки / упоряд. О.В.Загаєцька; ред. журн. «Образотворче мистецтво». — Київ : [б. в.], 2005. — 431 с.38Мистецтво  У корзину
7Б61Білецький, Л. Т. Основи української літературно-наукової критики. - Київ : Либідь, 1998. - 406 с. - (Літературні пам’ятки України). 1Філологічні науки  У корзину
8Б61Білецький, О. І. Літературно-критичні статті. - Київ : Дніпро, 1990. - 254 с. - (Серія "Українська літературна думка").1Філологічні науки  У корзину
9Б61Біленко, І. І. Фізичний словник. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Вища шк., 1993. - 319 с.1Природничі науки  У корзину
10Б61Біленчук, П. Д. Філософія права : навч. посіб. для ВНЗ / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка. - Київ : Атіка, 1999. - 208 с.0Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021