Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 221 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б48Берегова, О. М. Інтегративні процеси в музичній культурі України XX – XXI століть / Олена Берегова ; [Ін-т культурології, Нац. акад. мистецтв України]. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 231 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
2Б48Бердяев, Н. А. Самопознание : (Опыт философской автобиографии). - Москва : Книга, 1991. - 446 с.1Філософські науки  У корзину
3Б48Бердников, Г. П. Избранные работы. В 2 т. Т. 2. - Москва : Худож. лит., 1986. - 543 с.1Філологічні науки  У корзину
4Б48Бердников, Г. П. Избранные работы. В 2 т. Т. 1. А. П. Чехов : жизнь и творчество. - Москва : Худож. лит., 1986. - 526 с.1Філологічні науки  У корзину
5Б49Берлинський, М. Ф. Історія міста Києва. - Київ : Наук. думка, 1991. - 318 с. - (Пам’ятки історичної думки України). *0Історія  У корзину
6Б49Берлач, А. І. Конфліктологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.І.Берлач, В.В.Кондрюкова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2007. — 203 с. : іл., табл. 0Психологія  У корзину
7Б51Бернерс-Лі, Тім. Заснування Павутини : З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Т. Бернерс-Лі, М. Фічетті ; пер. з англ. А. Іщенка. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2007. - 207 с. *1Техніка  У корзину
8Б51Бернс, Роберт. Избранное. В 2 кн. / пер. С. Маршака. Кн. 2. - Москва : Гослитиздат, 1963. - 223 с. 1Художня література  У корзину
9Б51Бернс, Роберт. Избранное. В 2 кн. / пер. С. Маршака. Кн. 1. - Москва : Гослитиздат, 1963. - 262 с. 1Художня література  У корзину
10Б53Бессонова, І. В. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для дистанц. навчання. Ч. 2. - Київ : Ун-т "Україна", 2005. - 263 с.0Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223