Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б48Бережной, Ю. А. Дифракционные ядерные процессы / Ю. А. Бережной, В. П. Михайлюк, В. В. Пилипенко ; НАН Украины, Ин-т ядер. исслед. — Киев : Наук. думка, 2014. — 258, [1] с. : іл. ^2Природничі науки  У корзину
2Б48Бережко-Камінська, Ю. М. Так хочеться жити : лірика. — Київ : АДЕФ-Україна, 2014. — 231 с. : портр., іл.^1Художня література  У корзину
3Б48Беранже, П’єр-Жан. Пісні : пер. з фр. - Київ : Дніпро, 1980. - 125 с. : іл.1Художня література  У корзину
4Б48Берегова, О. М. Інтегративні процеси в музичній культурі України XX – XXI століть / Олена Берегова ; [Ін-т культурології, Нац. акад. мистецтв України]. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 231 с. : іл.^ 1Мистецтво  У корзину
5Б48Бердяев, Н. А. Самопознание : (Опыт философской автобиографии). - Москва : Книга, 1991. - 446 с.1Філософські науки  У корзину
6Б48Бердников, Г. П. Избранные работы. В 2 т. Т. 2. - Москва : Худож. лит., 1986. - 543 с.1Філологічні науки  У корзину
7Б48Бердников, Г. П. Избранные работы. В 2 т. Т. 1. А. П. Чехов : жизнь и творчество. - Москва : Худож. лит., 1986. - 526 с.1Філологічні науки  У корзину
8Б49Берлинський, М. Ф. Історія міста Києва. - Київ : Наук. думка, 1991. - 318 с. - (Пам’ятки історичної думки України). *0Історія  У корзину
9Б49Берлач, А. І. Конфліктологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.І.Берлач, В.В.Кондрюкова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2007. — 203 с. : іл., табл. 0Психологія  У корзину
10Б51Бернс, Роберт. Избранное. В 2 кн. / пер. С. Маршака. Кн. 2. - Москва : Гослитиздат, 1963. - 223 с. 1Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021