Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б29Баум, Ґерхард. Врятуйте фундаментальні права! Громадянська свобода проти божевілля безпеки : полем. нотатки : пер. з нім. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 190 с. *1Держава і право  У корзину
2Б30И. С. Бах и современность : сб. ст. / сост. Н. А. Герасимова-Персидская. — Киев : Муз. Украина, 1985. — 159 с. : нот. — (К 300-летию со дня рождения).1Мистецтво  У корзину
3Б30Бах, Ричард. Избранное. В 2 т. Т. 1. Чайка Джонатан Ливингстон ; Дар крыльев ; Иллюзии ; Далеких мест не бывает : пер. с англ. - Київ : ФІТА Лтд., 1993. - 476 с. *1Художня література  У корзину
4Б32Бачинін, В. А. Філософія права : підручник / В. А. Бачинін, М. І. Панов. - Київ : Вид. дім "Ін Юре", 2002. - 472 с.0Держава і право  У корзину
5Б32Бачинський, М. С. Сергій Бачинський. Спогади сина / [Відп. ред. Романюк М.М. ; Передм. Злупка С.М.] ; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 250 с. : фотоіл.1Історія  У корзину
6Б32Бачинський, М. "Сіріють у сумерках півночі шатра..." : (до сильвети Леоніда Бачинського) (1896-1989). - Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2009. - 268 с. 0Історія  У корзину
7Б35Бебик, В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2001. — 213 с. : табл. ^1Політика  У корзину
8Б38Бедрій, Орест. ‘1’. Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики. — Київ : Companion Group, 2014. — 113 с. : іл., табл. 38Природничі науки  У корзину
9Б38Бедрій, Орест. Найбільше досягнення: чудо за чудом - легкий шлях / пер. з англ. Н. Оленин. - Київ : Арт Економі, 2018. - 216 с. *99Філософські науки  У корзину
10Б39Безгин, И. Д. Организационные проблемы театра. — Киев : Изд. Киев. консерватории им. П. И. Чайковского, 1993. — 422, [1] с.^1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021