Знайти документ

Кількість назв:3697

 
Знайдено 162 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б21Балюк, Г. І. Екологічне право України : конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посіб. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 192 с.*10Держава і право  У корзину
2Б24Барановский, А. М. Книга домашнего умельца / А. М. Барановский, Н. А. Дробница. - Киев : Техніка, 1989. - 367 с. : іл.1Техніка  У корзину
3Б24Барановский, М. И. Ремонт жилища : справочник домаш. мастера. - Киев : Будівельник, 1990. - 288 с. : ил.1Техніка  У корзину
4Б24Барановський, О. М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування / О. М. Барановський, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін ; НАН України, Ін-т математики. — Київ : Наук. думка, 2013. — 286, [1] с.1Природничі науки  У корзину
5Б25Баронін, А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : курс лекцій. - Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. - 128 с.5Політика  У корзину
6Б30И. С. Бах и современность : сб. ст. / сост. Н. А. Герасимова-Персидская. — Киев : Муз. Украина, 1985. — 159 с. : нот. — (К 300-летию со дня рождения).1Мистецтво  У корзину
7Б31Бацун, І. І. Вкраїно мила, рідний краю : вірші та пісні. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. - 112 с.*0Художня література  У корзину
8Б32Бачинін, В. А. Філософія права : підручник / В. А. Бачинін, М. І. Панов. - Київ : Вид. дім "Ін Юре", 2002. - 472 с.*1Держава і право  У корзину
9Б32Бачинський, М. "Сіріють у сумерках півночі шатра..." : (до сильвети Леоніда Бачинського) (1896-1989). - Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2009. - 268 с. 1Історія  У корзину
10Б38Бедрій, Орест. ‘1’. Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики. — Київ : Companion Group, 2014. — 113 с. : іл., табл. 38Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617