Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б73Богат, В. У спекотній Африці : [для дітей дошкіл. віку] / пер. з рос. Олени Мовчан. — Київ : Грані-Т, 2008. — 85 с. : іл.^43Художня література  У корзину
2Б73Богданов, А. П. Перо и крест : Рус. писатели под церковным судом. - Москва : Политиздат, 1990. - 480 с. : ил. 1Релігія  У корзину
3Б74Богуцький, Ю. П. Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі / Ю. Богуцький, Н. Корабльова, Г. Чміль. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 271 с. : іл. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Б74Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажч. - 3-є вид., допов. та перероб. - Одеса : Фенікс, 2014. - 320 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Б74Богославский, М. И. Парадоксы культуры ХХ столетия : сб. ст. / ХГАК. - Харьков, 2000. - 218 с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Б74Богомолов, Ю. А. Михаил Калатозов : (Страницы твор. биогр.). - Москва : Искусство, 1989. - 238 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
7Б74Богословие в культуре Средневековья. – Киев : Путь к истине, 1992. – 383 с.1Релігія  У корзину
8Б74Богучарова, О. І. Здоров’я особистості у психологічній перспективі : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ін-т післядиплом. освіти. - Київ, 2004. - 283 с.0Психологія  У корзину
9Б74Литвинко, А. С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А. С. Литвинко ; [відп. ред. Храмов Ю. О.] ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — Київ : Академперіодика, 2009. — 300, [3] с. : іл., [1] арк. портр. ^2Природничі науки  У корзину
10Б74Богуцький, Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Ін-т культурологіїї АМУ. - Київ : Веселка, 2008. - 199 с. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021