Знайти документ

Кількість назв:3697

 
Знайдено 162 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б72Бобров, С. П. Волшебный двурог : [о развитии математики с ее древнейших времен, о значении математики в технике]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Дет. лит., 1967. - 493 с. 1Природничі науки  У корзину
2Б72Бовуар, Сімона де. Друга стать. У 2 т. Т. 1 : пер. з фр. — Київ : Основи, 1994. — 389, [1] с.0Художня література  У корзину
3Б72Бовуа, Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор : Пол. шляхта між царизмом та укр. масами (1831-1863). — Київ : ІНТЕЛ, 1996. — 415 с. : табл. 0Історія  У корзину
4Б73Богданов, А. П. Перо и крест : Рус. писатели под церковным судом. - Москва : Политиздат, 1990. - 480 с. : ил. 1Релігія  У корзину
5Б74Богуцький, Ю. П. Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі / Ю. Богуцький, Н. Корабльова, Г. Чміль. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 271 с. : іл. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Б74Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажч. - 3-є вид., допов. та перероб. - Одеса : Фенікс, 2014. - 320 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Б74Богомолов, Ю. А. Михаил Калатозов : (Страницы твор. биогр.). - Москва : Искусство, 1989. - 238 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
8Б74Богословие в культуре Средневековья. – Киев : Путь к истине, 1992. – 383 с.1Релігія  У корзину
9Б74Богучарова, О. І. Здоров’я особистості у психологічній перспективі : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ін-т післядиплом. освіти. - Київ, 2004. - 283 с.0Психологія  У корзину
10Б74Богуцький, Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Ін-т культурологіїї АМУ. - Київ : Веселка, 2008. - 199 с. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617