Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 196 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б63Біологія індивідуального розвитку : практикум : навч. посіб. / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 271 с.0Природничі науки  У корзину
2Б63Біотехнологія ризосфери овочевих рослин / В. П. Патика [та ін.] ; за ред. В. П. Патики ; НАН України [та ін.]. — Київ ; Вінниця : Едельвейс і К, 2015. — 264 с. : іл., табл.^0Сільське та лісове господарство   У корзину
3Б63Біохімічні властивості та регуляція Ca²+-транспортувальних систем гладеньком’язових клітин / С. О. Костерін, Л. Г. Бабіч, С. Г. Шликов та ін. - Київ : Наук. думка, 2016. - 206 с.1Природничі науки  У корзину
4Б65Биструшкін, О. Пишу тобі : [зб. віршів]. - Київ, 2001. - 63 с. 0Художня література  У корзину
5Б68Блейк, Вильям. Избранное / в пер. С. Маршака. - Москва : Худож. лит., 1965. - 182 с.1Художня література  У корзину
6Б68Блажко, Э. Судьбы и время : лит. очерки и эссе. - Київ : Вид. В. Карпенко, 2007. - 199 с.1Філологічні науки  У корзину
7Б68Блауґ, М. Економічна теорія в ретроспективі / Марк Блауґ ; пер. з англ. І. Дзюб. — Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 670 с. : мал., табл. 1Економіка  У корзину
8Б68Бланк, А. Я. Физика : учеб. пособие для нефиз. спец. вузов. - Харьков : Каравелла, 1996. - 270 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
9Б69Блик, О. П. Історія української літературної мови : практ. заняття : навч. посіб. - Київ : Вища шк., 1987. - 208 с. 0Філологічні науки  У корзину
10Б70Блок, А. А. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1. Стихотворения, 1897-1904. - Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1960. - 715 с.1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920