Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 106 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А87Архіви окупації, 1941-1944 / упоряд. Н. Маковська. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2006. - 872 с. : іл. - (Більше не таємно ; Т. 1). 1Історія  У корзину
2А87Архітектура та екологія : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. : 31 жовт.-1 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т [та ін.]. — Київ : НАУ, 2016. — 263 с. : іл., табл.^1Природничі науки  У корзину
3А87Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Вип. 1. ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра : імен. покажч. / [упоряд. С. Р. Кагамлик]. — Київ : Фенікс, 2007. — 383 с.^100Культура. Наука. Освіта  У корзину
4А87Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917 – 1921 рр.) : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України та ін. ; [редкол.: В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін.]. — Київ, 1998. — 275 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2010: № 2.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2010: № 3-41Культура. Наука. Освіта  У корзину
7А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2010: № 52Культура. Наука. Освіта  У корзину
8А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2014: № 1^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2011: № 41Культура. Наука. Освіта  У корзину
10А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2015: № 1^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011