Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 119 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А86ART UKRAINE [”АРТ-ЮКРЕЙН”] : журнал / засн.: ТОВ ”АРТ-ЮКРЕЙН”. — Київ : АРТ-ЮКРЕЙН, 2008-. 2012: № 2 (27), № 3 (28). 2Журнали  У корзину
2А86ART UKRAINE [”АРТ-ЮКРЕЙН”] : журнал / засн.: ТОВ ”АРТ-ЮКРЕЙН”. — Київ : АРТ-ЮКРЕЙН, 2008-. 2012-2013: № 5 (29-30), № 6-2 (31-33), № 3-5 (34-36). 3Журнали  У корзину
3А86Артклас = Artclass : всеукр. освіт.-мистец. посіб.-часопис : для учнів старш. шк. віку, вчителів ЗНЗ, викл. та студ. худож. навч. закл. / вид. на базі: Львів. обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти. — Львів, 2008-. 2007: № 1-2. 1Журнали  У корзину
4А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2010: № 1.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5А87Архіви окупації, 1941-1944 / упоряд. Н. Маковська. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2006. - 872 с. : іл. - (Більше не таємно ; Т. 1).1Історія  У корзину
6А87Архітектура та екологія : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. : 31 жовт.-1 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т [та ін.]. — Київ : НАУ, 2016. — 263 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
7А87Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Вип. 1. ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра : імен. покажч. / [упоряд. С. Р. Кагамлик]. — Київ : Фенікс, 2007. — 383 с.100Культура. Наука. Освіта  У корзину
8А87Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917 – 1921 рр.) : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України та ін. ; [редкол.: В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін.]. — Київ, 1998. — 275 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2010: № 2.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10А87Архіви України : наук.-практ. журн. / співзасн.: Держ. арх. служба України [та ін.]. — Київ, 1965-. 2010: № 3-41Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112