Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 106 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А75Апанович, О. М. Українсько-російський договір 1654 р. : Міфи і реальність. - Київ : Варта, 1994. - 96 с.0Історія  У корзину
2А76Апостол : ілюстр. укр., давньорус. та візант. іконами / [упоряд.: О. Ю. Храмов]. — Київ : Фенікс, 2016. — 399 с. : іл., карт. 2Релігія  У корзину
3А76Апанович, О. М. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії. 50-70-і роки XVII ст. — Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. — 299 с.0Історія  У корзину
4А76Апанович, О. М. Розповіді про запорозьких козаків. - Київ : Дніпро, 1991. - 335 с.0Історія  У корзину
5А76Апанович, О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - Київ : Либідь, 1993. - 288 с.0Історія  У корзину
6А76Апокрифи Клари Гудзик / за заг. ред. Л.Івшиної ; [упоряд. К. Гудзик, H. Тисячна]. — Київ : Укр. прес-група, 2005. — 447 с. : іл., портр., [3] арк. іл. — (Бібліотека газети «День»).^1Релігія  У корзину
7А78Апулей. "Метаморфозы" и другие сочинения. - Москва : Худож. лит., 1988. - 399 с. - (Библиотека античной литературы). 1Художня література  У корзину
8А79Жизнь Артемия Араратского / изд. подгот. К. Н. Григорьян при участии Р. Р. Орбели. - Ленинград : Наука, 1980. - 224 с. - (АН СССР. Литературные памятники). 1Художня література  У корзину
9А80Арендар, Г. Срібний посуд ХVІІ - початку ХХ століть : колекція Черніг. іст. музею ім. В. В. Тарновського. - Київ : Родовід, 2006. - 176 с. : іл. - укр., англ.0Мистецтво  У корзину
10А82Аркас, М. М. Історія України-Русі / переднє слово П. М. Гвоздецького. - 3-є факс. вид. - Київ : Вища шк., 1993. - 414 с. : іл.0Історія  У корзину
1234567891011