Знайти документ

Кількість назв:3696

 
Знайдено 85 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А64Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / Секретаріат Ради Скарбниці Канади ; пер. з англ. С. Соколик ; наук. ред. пер. О. Кілієвича. — 2-е вид. — Київ : Основи, 2000. — 174 с. : іл., табл. 8Економіка  У корзину
2А64Англо-русский экономический словарь (учебный) : около 22 000 терминов, выражений и словосочетаний. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 334 с. 1Економіка  У корзину
3А64Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи : близько 12 000 термінів / за ред Ю.М. Бугая. - Київ : КМУЦА, 2000. - 578 с.1Техніка  У корзину
4А64Англо-американські правила каталогізації : пер. з англ. / Кн. палата України ім. І. Федорова ; [За заг. ред. М. Гормана, П. Вінклера]. — Київ, 2004. — XVI, 450, [1] с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5А65Андрейцев, В. І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуал. проблеми практ. теорії. - Київ : Знання, 2005. - 445 с.4Держава і право  У корзину
6А65Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки : навч. та наук.-практ. посіб. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 332 с.4Держава і право  У корзину
7А65Аралбаева, А. С. Помоги себе и близким : беседы об основах экстрасенсорики. - Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1991. - 62 с.1Психологія  У корзину
8А66Андрущенко, Т. І. Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз). — Київ : Знання України, 2007. — 269 с.1Філософські науки  У корзину
9А66Андрущенко, В. П. Конституалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко, В. Л. Савельєв. - Київ : ТОВ "МП Леся", 2014. - 460 с.۩ ᴹᴷᴼ1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10А67Аникин, А. В. Муза и мамона : соц.-экон. мотивы у Пушкина. - Москва : Мысль, 1989. - 253 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789