Знайти документ

Кількість назв:4271

 
Знайдено 120 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А42Агни Йога. Т. 1. - Самара : Тольят. город. о-во Рерихов ; Рерих. Центр духов. культуры, 1992. - 624 с. 1Релігія  У корзину
2А42Агни Йога. Т. 3. - Самара : Тольят. город. о-во Рерихов ; Рерих. Центр духов. культуры, 1992. - 623 с.1Релігія  У корзину
3А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Міленіум, 1998-. 2014: Вип. 33. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4А44Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Д. А. Безродний, І. М. Безродна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2011. — 368 с. : іл., табл.*3Природничі науки  У корзину
5А46Александрова, О. С. Взаємодія конкуренції та партнерства як фактор розвитку середнього класу в Україні: філософський аналіз : монографія. - Київ : Вид. ПАРАПАН, 2009. - 250 с.1Філософські науки  У корзину
6А47Алексєєв, С. О. Хімія комплексних сполук : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. - 159 с.1Природничі науки  У корзину
7А47Алексеенко, Ф. М. Справочник по болезням и вредителям пчел / Ф. М. Алексеенко, В. А. Ревенок, М. А. Чепурко. - Киев : Урожай, 1988. - 176 с. 1Сільське та лісове господарство   У корзину
8А50Алиев, Ш. Г. Осваивающая практика : становление, категории, реальность. - Харьков : Основа, 1998. - 256 с.1Філософські науки  У корзину
9А50Алиева, Ф. Г. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Стихотворения ; Поэмы : пер. с авар. - Москва : Худож. лит., 1990. - 542 с. 1Художня література  У корзину
10А50Алиева, Ф. Г. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. Стихотворения ; Легенды ; Баллады ; Трагическая поэма. : пер. с авар. - Москва : Худож. лит., 1990. - 494 с. 1Художня література  У корзину
123456789101112