Знайти документ

Кількість назв:4174

 
Знайдено 106 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А38Академія пам’яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : Оповіді та матеріали / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; Редкол.: Г. Боряк та ін. — Київ, 1994. — 269, 2с. : іл.^1Історія  У корзину
2А38Академик В. И. Скок в воспоминаниях коллег и друзей / НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. — Киев : Наук. думка, 2007. — 194, [1] с., [20] л. фотоил.^1Природничі науки  У корзину
3А39Акимович, Є. О. Українська культура в історичному вимірі (ІХ - ХVІІ ст.). - Одеса : Маяк, 2009. - 496 с.ᵖᵠ^1Історія  У корзину
4А39Акимов, Н. П. Театральное наследие. Кн. 1. Об искусстве театра. Театральный художник. - Ленинград : Искусство, 1978. - 295 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
5А42Агни Йога. Т. 1. - Самара : Тольят. город. о-во Рерихов ; Рерих. Центр духов. культуры, 1992. - 624 с. 1Релігія  У корзину
6А42Агни Йога. Т. 3. - Самара : Тольят. город. о-во Рерихов ; Рерих. Центр духов. культуры, 1992. - 623 с.1Релігія  У корзину
7А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Міленіум, 1998-. 2014: Вип. 33.^ 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8А44Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Д. А. Безродний, І. М. Безродна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2011. — 368 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
9А46Александрова, О. С. Взаємодія конкуренції та партнерства як фактор розвитку середнього класу в Україні: філософський аналіз : монографія. - Київ : Вид. ПАРАПАН, 2009. - 250 с.1Філософські науки  У корзину
10А47Алексєєв, С. О. Хімія комплексних сполук : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. - 159 с.1Природничі науки  У корзину
1234567891011