Знайти документ

Кількість назв:3942

 
Знайдено 117 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історик Олена Компан : матеріали до біогр. / упоряд. Я. Компан. — Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2007. — 531 с. 3Історія  У корзину
2І90Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко та ін. - Київ : Літера, 2002. - 464 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І90Історія української преси. ХХ століття : хрестоматія. - Київ : Наша культура і наука, 2001. - 352 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4І90Історичні постаті України : іст. нариси : [життєписи укр. гетьманів]. - Одеса : Маяк, 1993. - 384 с.0Історія  У корзину
5І90Історичне джерелознавство : підручник / авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. - Київ : Либідь, 2002. - 486 с.0Історія  У корзину
6І90Історико-культурні заповідники / [В. Вечерський та ін.] ; за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ ; Чернігів : Десн. правда, 2011. — 290 с. : іл., табл. ^1Мистецтво  У корзину
7І90Історико-культурні заповідники : плани організації територій / [В. В. Вечерський та ін.] ; за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2011. — 188 с. : іл., табл., [35] арк. іл., портр.^1Мистецтво  У корзину
8І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1. 1910-1930-ті роки : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1993. - 784 с.0Філологічні науки  У корзину
9І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 1. - Київ : Либідь, 2005. - 656 с.1Філологічні науки  У корзину
10І90Історія релігії в Україні : навч. посіб. - Київ : Знання, 1999. - 735 с. - (Вища освіта ХХІ століття).0Релігія  У корзину
123456789101112