Знайти документ

Кількість назв:4235

 
Знайдено 126 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 2. Друга половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 456 с.2Філологічні науки  У корзину
2І90Історичне джерелознавство : підручник / авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. - Київ : Либідь, 2003. - 486 с.1Історія  У корзину
3І90Ульяновський, В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3 кн. Кн. 1. Середина ХV - кінець ХVІ століття. - Київ : Либідь, 1994. - 256 с. 0Релігія  У корзину
4І90Історик Олена Компан : матеріали до біогр. / упоряд. Я. Компан. — Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2007. — 531 с. 3Історія  У корзину
5І90Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко та ін. - Київ : Літера, 2002. - 464 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6І90Історія української преси. ХХ століття : хрестоматія. - Київ : Наша культура і наука, 2001. - 352 с.0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І90Історичні постаті України : іст. нариси : [життєписи укр. гетьманів]. - Одеса : Маяк, 1993. - 384 с.0Історія  У корзину
8І90Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Атіка, 2006. - 256 с.0Держава і право  У корзину
9І90Історичне джерелознавство : підручник / авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. - Київ : Либідь, 2002. - 486 с.0Історія  У корзину
10І90Історико-культурні заповідники / [В. Вечерський та ін.] ; за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ ; Чернігів : Десн. правда, 2011. — 290 с. : іл., табл. 0Мистецтво  У корзину
12345678910111213