Знайти документ

Кількість назв:3604

 
Знайдено 99 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І74Інформатика для економістів : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. М. Беспалов, А. Ю. Вакула, А. М. Гострик та ін. — Київ : ЦУЛ, 2003. — 786 с. : іл., табл.*1Економіка  У корзину
2І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 2. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 424 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І74Інформаційне законодавство України : Наук.-практ. комент. — Київ : ТОВ Вид. «Юрид. думка», 2006. — 230 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 3. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 440 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І74Інформатика та обчислювальна техніка : корот. тлумач. слов. – Київ : Либідь, 2000. – 319 с.1Техніка  У корзину
6І74Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій : (адресні ресурси м. Чернігова) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. обл. від-ня УБА, Громад. орг. ”MART” ; [упоряд. О. М. Плаунова]. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Чернігів : Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2016. — 43 с. : іл. 1Література універсального змісту  У корзину
7І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 6. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 160 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
8І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 5. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 328 с. 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
9І75Іофанов, Д. М. Шевченко і Лермонтов. - Київ, 1962. - 40 с.1Філологічні науки  У корзину
10І78Ірванець, О. Лускунчик-2004 : п’єси, вірші. - Київ : Факт, 2005. - 208 с. - (Непроза).0Художня література  У корзину
12345678910