Знайти документ

Кількість назв:4263

 
Знайдено 113 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І7125 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 548 с.0Політика  У корзину
2І73Інтегровані технології обробки матеріалів : підручник / [Е. С. Геворкян, Л. А. Тимофеєва, В. П. Нерубацький, О. М. Мельник] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т заліз. трансп. — Харків : УкрДАЗТ, 2016. — 238 с. : іл.1Техніка  У корзину
3І74Інформаційна політика України : Європейський контекст. - Київ : Либідь, 2007. - 360 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
4І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 1. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 416 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 4. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 384 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6І74Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / за ред. М. Є. Рогози. - Київ : Вид. центр "Академія", 2006. - 368 с. - (Альма-матер).0Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І74Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави : підручник / Я. М. Жарков, М. Т. Дзюба та ін. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 254 с.8Політика  У корзину
8І74Інформатика для економістів : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. М. Беспалов, А. Ю. Вакула, А. М. Гострик та ін. — Київ : ЦУЛ, 2003. — 786 с. : іл., табл.0Економіка  У корзину
9І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 2. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 424 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І74Інформаційне законодавство України : Наук.-практ. комент. — Київ : ТОВ Вид. «Юрид. думка», 2006. — 230 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112