Знайти документ

Кількість назв:4300

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 4. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 384 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2І74Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / за ред. М. Є. Рогози. - Київ : Вид. центр "Академія", 2006. - 368 с. - (Альма-матер).0Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І74Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави : підручник / Я. М. Жарков, М. Т. Дзюба та ін. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 254 с.8Політика  У корзину
4І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 2. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 424 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І74Інформаційне законодавство України : Наук.-практ. комент. — Київ : ТОВ Вид. «Юрид. думка», 2006. — 230 с. 0Культура. Наука. Освіта  У корзину
6І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 3. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 440 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І74Інформатика та обчислювальна техніка : корот. тлумач. слов. – Київ : Либідь, 2000. – 319 с.1Техніка  У корзину
8І74Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій : (адресні ресурси м. Чернігова) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. обл. від-ня УБА, Громад. орг. ”MART” ; [упоряд. О. М. Плаунова]. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Чернігів : Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2016. — 43 с. : іл. 0Література універсального змісту  У корзину
9І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 6. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 160 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І74Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів. У 6 т. Т. 5. - Київ : Юрид. думка, 2005. - 328 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011